Gimnazijos ateitininkų kuopa – rekolekcijose Niurnberge

Trečiąjį kovo savaitgalį, 16–17 dienomis, Gimnazijos ateitininkai, padedami geros valios lietuvių, Niurnberge organizavo dvasines pratybas – rekolekcijas. Pastarosios buvo skirtos 2013-iesiems, Bažnyčios paskelbtiems, Tikėjimo metais.

Trečiąjį kovo savaitgalį, 16–17 dienomis, Gimnazijos ateitininkai, padedami geros valios lietuvių, Niurnberge organizavo dvasines pratybas – rekolekcijas. Pastarosios buvo skirtos 2013-iesiems, Bažnyčios paskelbtiems, Tikėjimo metais.

Rekolekcijas vedė Panevėžio vyskupijos kunigas Saulius Černiauskas, šiuo metu studijuojantis Eichštate. Jaukias patalpas susibūrimui parūpino ateitininkė, Niurnbergo lituanistinės mokyklėlės vadovė Gitana Bielskytė-Elsner. Gimnazistus motinišku ir tėvišku rūpesčiu dvelkiančiai nakvyne priėmė Niurnbergo lietuvių šeimos.

Sekmadienį Gimnazijos mokiniai ir Niurnbergo lietuviai dalyvavo šv. Mišiose ir bendroje agapėje: vaišinosi blyneliais, pyragais ir vėdarais, šventė gimnazisto Luko Šošič gimtadienį. Prieš išvykdami į namus, gimnazistai smagiai pasitaškė Niurnbergo baseine.

Vasario 16-osios gimnazijos ateitininkai nuoširdžiai dėkoja poniai Gitanai, kunigui Sauliui ir visiems Niurnbergo lietuviams už nuoširdų priėmimą. Linkime, jog kiekvieno Jūsų gyvenime išsipildytų dangaus pasiuntinio linkėjimas.