Dauguma naujos Argentinos LJS valdybos narių – buvę mūsų mokiniai!

2013 m. kovo 17 d. Berisso mieste Argentinoje baigėsi Argentinos lietuvių jaunimo sąjungos (ALJS) stovykla, kurios metu buvo išrinkta nauja ALJS valdyba.

Vasario 16-osios gimnazija sveikina naująją ALJS valdybą ir labai didžiuojuosi, kad valdybos dauguma – buvę mūsų mokiniai!

2013 m. kovo 17 d. Berisso mieste Argentinoje baigėsi Argentinos lietuvių jaunimo sąjungos (ALJS) stovykla, kurios metu buvo išrinkta nauja ALJS valdyba.

Vasario 16-osios gimnazija sveikina naująją ALJS valdybą ir labai didžiuojuosi, kad valdybos dauguma – buvę mūsų mokiniai!

Geriausi linkėjimai jiems ir sėkmės veikloje. Laukiame vėl apsilankančių Hüttenfelde!

Naujos ALJS valdybos sudėtis: Eunice Casandra Linkevičiūtė (pirmininkė), Aniela Remorini Gasūnaitė (vicepirmininkė), Juliana Eglė Ación Stalioraitytė (sekretorė), Matias Balčiūnas (antrasis sekretorius), Evelin Melnesiuk Gabriūnaitė (iždininkė), Nicolás Cabrera Dulkė (antrasis iždininkas) ir Kevin Kavaliūnas (ryšininkas su lietuvių draugijomis ir institucijomis).

Sekite mus/folgen Sie uns: