Seminaras besidomintiems lituanistiniu ugdymu

Balandžio 11–15 dienomis Vasario 16-osios gimnazijoje vyko seminaras, skirtas besidomintiems lituanistiniu ugdymu. Jame dalyvavo Gimnazijos darbuotojai, lituanistinių mokyklėlių mokytojai ir vadovai iš Vokietijos bei Anglijos, Vokietijos lietuvių bendruomenės nariai, kiti suinteresuoti asmenys.

Balandžio 11–15 dienomis Vasario 16-osios gimnazijoje vyko seminaras, skirtas besidomintiems lituanistiniu ugdymu. Jame dalyvavo Gimnazijos darbuotojai, lituanistinių mokyklėlių mokytojai ir vadovai iš Vokietijos bei Anglijos, Vokietijos lietuvių bendruomenės nariai, kiti suinteresuoti asmenys.

Dalyvius pasveikino Gimnazijos direktorė dr. Bronė Narkevičienė, ji sakė, kad „šis projektas čia (Vokietijoje, aut. past.) yra ne tik dėl savo turinio, bet ir dėl to, kad puikiausiai iliustruoja, kaip efektyviai gali bendradarbiauti skirtingų šalių, tačiau vieningų tikslų turinčios organizacijos: Vasario 16-osios gimnazija, Vytauto Didžiojo universitetas ir Vokietijos lietuvių bendruomenė“. Pastarosios bendruomenės pirmininkas Antanas Šiugždinis pabrėžė, kaip svarbu išeivijoje išsaugoti savąją kalbą, „mūsų šeimoje jau trečia generacija kalba lietuviškai“.

Seminarą vedė Mykolas Lepeška, VšĮ „Global Lithuanian Leaders” vienas įkūrėjų ir valdybos narys, Marijus Kazlauskas, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas metodininkas ir dr. Giedrė Barkauskaitė, Vytauto Didžiojo universiteto Etnologijos katedros dėstytoja.

M. Lepeška sakė, kad „sparti technologijų kaita keičia žmonių įpročius. Mokslininkai pastebėjo, kad kūdikių smegenyse formuojasi kitokie sinapsiniai ryšiai. Mes turime taškinio dėmesio generaciją. Švietėjams kyla didelis iššūkis – kaip sudominti jaunąją kartą. Kiekviena technologija atneša naudą, bet tuo pačiu yra ir potencialiai grėsminga“.

M. Kazlauskas formulavo klausimą „kaip mokytojas ugdymo procese turi sukurti žaidimo iliuziją, kad mokymasis šiuolaikiniams mokiniams būtų patrauklus“. Dr. G. Barkauskaitė dalijosi sukaupta lietuviško folkloro patirtimi, kad nenutrūktų senųjų tradicijų perdavimas iš kartos į kartą, ypač išeivijos lietuvių tarpe. Dalyviai labai džiaugėsi galėdami patys išmokti liaudies žaidimų, šokių ir dainų.

Šis seminaras – tai nedidelė didelio ES struktūrinių fondų remiamo projekto „Integruotas modelis, skirtas užsienyje gyvenantiems ir iš užsienio atvykusių lietuvių ir kitų šalių vaikų lituanistiniam ugdymui bei su jais dirbančių pedagogų ir kitų specialistų kvalifikacijos tobulinimui (lituanistinis modelis)“ dalis. Projekto iniciatoriai – Vytauto Didžiojo universiteto komanda, projekto tikslas – sukurti interneto svetainę, apimančią lituanistinio ugdymo portalą, biblioteką, interaktyviąją mokymosi aplinką ir grįžtamojo ryšio sistemą. Tikimasi, kad interneto svetainė besidomintiems lituanistiniu ugdymu padės dalintis patirtimi, keistis informacija, skatins bendradarbiavimą.

Seminaro dalyviai – lituanistinių mokyklėlių atstovai buvo gausiai apdovanoti vertingomis lietuvių pasakų, sakmių, eilėraščių, spalvinimo knygelėmis.

Sekite mus/folgen Sie uns: