Užsienio lietuviškų bendrojo lavinimo mokyklų vadovų seminaras

Kovo 24–30 d. Gimnazijos direktorė Janina Vaitkienė ir 11 kl. Gimnazistas Domas Paulauskas dalyvavo Maskvos Jurgio Baltrušaičio lietuvių etninės kultūros bendrojo lavinimo mokykloje Nr. 1247 vykusiame užsienio lietuviškų bendrojo lavinimo mokyklų vadovų ir mokinių susitikime. Jame D. Paulauskas skaitė paruoštą pranešimą apie Vasario 16-osios gimnaziją, jos istorinį ir šių dienų kontekstą. Mokyklų vadovai aptarė aktualius mokyklos vadybos bei užsienio lietuvių lituanistinio švietimo klausimus. Renginio dalyviams buvo paruošta įdomi kultūrinė programa.

 

B. A. 

Sekite mus/folgen Sie uns: