Joninių papročių šventė Vasario 16-osios gimnazijoje

Šiais metais birželio 23-ąją Vasario 16-osios gimnazijoje šurmuliavo Joninių papročių šventė.

Šiais metais birželio 23-ąją Vasario 16-osios gimnazijoje šurmuliavo Joninių papročių šventė.

Oficialiąją renginio dalį vedė Gimnazijos direktorė Janina Vatkienė, invokaciją sakė evangelikų kunigas Reinald Fuhr, ES reikalų pirmininkas Bergštrasės apskrityje Wolfgang Freudenberg apdovanojo 11 klasės gimnazistus, 64-ojo Europos mokinių konkurso dalyvius: Anna Marie Diehlmann, Lilli Keller, Joną Jaksch, Kai Knorr, Phillip Menges, Marių Kamuff, Max Maßion.  

 Specialiai į šventę atvyko „Vilniaus lietuvių namų“ gimnazijos liaudiškų šokių kolektyvas, lydimas vadovės Zitos Damauskienės ir muzikos mokytojos Juditos Taučaitės. Svečiai tiesiogine žodžio prasme išjudino renginio dalyvius kviesdami į bendrą šokių sūkurį. Jaunuoliai iš Lietuvos, kaip ir Gimnazijos tautinių šokių kolektyvas, vokalinis ansamblis ir orkestras (vadovai Audronė ir Gintaras Ručiai), koncertavo po senutėliu Gimnazijos ąžuolu, jo paunksmėje vyko ir tradicinis gimnazistų koncertas „Draugai draugams“.

Joninių papročių šventėje organizuota įvairi veikla: buvo pinami vainikai (jais papuoštos ne tik pynėjų, bet ir visų šventėje dalyvavusių Jonų ir Janinų galvos), veikė kūrybinės dirbtuvės „Žemės veidas“, „Piešiame Lietuvą“ (vadovė dailės mokytoja Aina Janulionienė) ir „Spalvų mozaika“ (vadovė 11 kl. mokinė Amy Marie Gergenreder), mokomoji mokinių bendrovė „All!in“ (vadovės mokytojos Sandra Haffa ir dr. Gabriele Hoffmann) dekoravonorinčiųjų veidus, veikė knygų turgelis, klasės organizavo įvairius žaidimus, paruoštas ilgiausias Gimnazijos pietų stalas, prie kurio kiekvienam mokiniui dovanoti pietūs.

Gimnazijos bendruomenė širdingai dėkoja visiems, dalyvavusiems Saulėgrįžos šventėje ir padėjusiems ją organizuoti. Ačiū!

 

B. A.

Sekite mus/folgen Sie uns: