Visų šventųjų diena

Visų šventųjų dieną, lapkričio 1-ąją, Gimnazijos kapelionas dr. V. Grigutis ir kunigas P. Flekenšteinas (Fleckenstein) Hiutenfeldo Jėzaus Širdies bažnyčioje pirmą kartą aukojo mišias vokiečių ir lietuvių kalbomis. Mišiose gausiai dalyvavo…