Gimnazistai Jungtinių Tautų Organizacijos darbo simuliacijoje atskleidė komandinio darbo gebėjimus


SiegMUN 2017 (Foto: Paulius Jurgaitis)
SiegMUN 2017 (Foto: Paulius Jurgaitis)

Lapkričio 15-18 d. gimnazijos dvyliktos klasės moksleivių delegacija, lydima anglų ir vokiečių kalbų mokytojo Jens Zorn, dalyvavo Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) darbo simuliacijoje „Siegmun2017“, vykusioje Zygeno mieste.
Renginys skirtas aktyviam, visuomeniškam jaunimui, besidominčiam JTO veikla, siekiančiam dalyvauti sprendžiant visam pasauliui aktualias problemas.
Sesijų metu jaunuoliai, atvykę iš keturiasdešimties pasaulio valstybių, atstovavo vienai iš šalių, JTO organizacijos narių. Mokiniai tapo diplomatais, kurie pristatinėjo atstovaujamą valstybę ir gynė jos interesus trijuose komitetuose: moterų teisių, ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros bei Sandraugos vyriausybių vadovų.
Renginį kaip ir kiekvienais metais globojo Zygeno universitetas, o šio miesto meras Steffen Mues, sveikindamas JTO debatų dalyvius, nuoširdžius žodžius skyrė mūsų gimnazijos delegacijai, renginyje dalyvaujančiai jau penktą kartą.
Gimnazistai turėjo puikią progą susipažinti su Jungtinių Tautų veikla, lavinti derybų, viešojo kalbėjimo ir komandinio darbo įgūdžius, diskutuoti, bandyti spręsti pasaulines problemas, susipažinti su bendraamžiais iš kitų pasaulio šalių, papasakoti apie savo gimnaziją ir deramai jai atstovauti tokio aukšto lygio jaunimo forume.
Gimnazijos delegatai teigia, jog diskutuoti užsienio kalba, rašyti rezoliucijas aptarinėjama tema, išgirsti skirtingų šalių atstovų nuomonę įvairias klausimais – tai nuostabi tarptautinė patirtis. Jie nuoširdžiai dėkoja Tėvų fondui, finansavusiam moksleivių dalyvavimą renginyje.

12 klasės mokinys
Lukas Šošič


http://www.gimnazija.de/wp-content/uploads/2017/12/20171204_SiegMUN-3.jpg
http://www.gimnazija.de/wp-content/uploads/2017/12/20171204_SiegMUN-3.jpg

Sekite mus/folgen Sie uns: