Katalikiškas jaunimas lankosi Speyeryje


Katalikiškas jaunimas lankosi Speyeryje (Foto: dr.V.Grigutis)
Katalikiškas jaunimas lankosi Speyeryje (Foto: dr.V.Grigutis)

Gruodžio 5 dieną katalikiško jaunimo grupė vyko aplankyti Speyerio (Speyer) miestelio Katedros. Ten nuvykus gimnazijos kapelionas Virginijus Grigutis maloniai papasakojo šio didingo pastato istoriją. Jaunuoliai apžiūrėjo didžiąją Katedrą, kurioje kadaise buvo karūnuojami karaliai. Vėliau jie su religijos mokytoja Dale Kriščiūniene pasimeldė ir uždegė prie altoriaus žvakeles, prašydami Dievo palaimos visiems žmonėms. Po maldos grupelė aplankė Kalėdinę mugę, pasidžiaugė jos grožiu, paskanavo gardumynų, kai kas spėjo pačiuožinėti mini čiuožykloje bei nupirkti namiškiams lauktuvių. Vakarop vėl visi susitiko prie Katedros. Nors nosytės nuo šaltuko buvo raustelėję, tačiau visų akyse spindėjo džiaugsmas, o širdyse skambėjo žodžiai: „Jau artėja Šventos Kalėdos … tieskime Jėzuliui kelią, darykime gerus darbus“.

Tikybos mokytoja Dalė Kriščiūnienė


Katalikiškas jaunimas lankosi Speyeryje (Foto: D.Kriščiūnienė)
Katalikiškas jaunimas lankosi Speyeryje (Foto: D.Kriščiūnienė)