Pranešimas apie „Siegmun 2017“


SiegMun 2018 – Präsentation der Delegierten (Foto: Dr.G.Hoffmann)
Pranešimas apie „Siegmun 2017“ (Foto: Dr.G.Hoffmann)

Gimnazijos delegacija, rudenį dalyvavusi Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) darbo simuliacijoje „Siegmun 2017“, parengė pranešimą apie savo viešnagę Zygene. Vasario 1 d. dvyliktokai pristatė savo veiklą šiame renginyje, jame mūsų gimnazistai dalyvauja jau penkerius metus. Mokiniai didžiavosi, kad Zygeno miesto meras savo sveikinimo kalboje paminėjo Vasario 16-osios gimnaziją. Jie taip pat dėkojo Tėvų fondui, finansiškai parėmusiam aktyvius jaunuolius. Pranešimo, skaityto anglų kalba, įdėmiai klausėsi 9–12 klasių mokiniai.

2018 metais vėl planuojama dalyvauti JTO darbo simuliaciniame žaidime. Gimnazistų delegaciją lydės anglų ir vokiečių kalbų mokytojas Jens Zorn. Norinčiuosius kitais mokslo metais vykti į Zygeną prašome kreiptis į šį mokytoją 2018–2019 m.m. pradžioje.

A.D.

SiegMUN17 Vortrag 9-12 1.2.18 (naujas langas, PDF)


SiegMun 2018 – Präsentation der Delegierten (Foto: Dr.G.Hoffmann)
Pranešimas apie „Siegmun 2017“ (Foto: Dr.G.Hoffmann)
SiegMun 2018 – Präsentation der Delegierten (Foto: Dr.G.Hoffmann)
Pranešimas apie „Siegmun 2017“ (Foto: Dr.G.Hoffmann)
Sekite mus/folgen Sie uns: