Gedulo ir vilties diena, 2018


Gedulo ir vilties diena, 2018 (Foto: M. D. Schmidt)
Gedulo ir vilties diena, 2018 (Foto: M. D. Schmidt)

Birželio 14 d. gimnazijos bendruomenė paminėjo Gedulo ir vilties dieną. Būtent šią 1941 metų dieną prasidėjo masiniai trėmimai į Sibirą. Nuo birželio 14 iki 18 dienos iš Lietuvos buvo deportuota apie 17500 žmonių. Tremtis tapo didžiule lietuvių tautos tragedija ir netektimi, pavadinta „juoduoju birželiu“.

Prie gimnazijos kryžiaus susirinkusiems minėjimo dalyviams kalbėjo direktorė Janina Vaitkienė. Ji priminė apie Lietuvoje vykdomą projekto „Misija Sibiras“ akciją „Ištark, išgirsk, išsaugok“, per kurią buvo skaitomos tremtinių ir politinių kalinių pavardės.

Dvyliktokai Andželika Umbražūnaitė ir Marc Breithaupt trumpai pristatė istorinius faktus, po to direktorė visus pakvietė tylos minute pagerbti žuvusiuosius. Aštuntokai Dovilė Maksimovaitė ir Aldas Skudžinskas ant simbolinio tremtinių kapo uždegė žvakeles.

Dešimtokė Vėjūnė Čemeškaitė, religijos ir Lietuvos istorijos mokytoja Dalė Kriščiūnienė bei Janina Vaitkienė minėjimo dalyviams nuoširdžiai pasakojo, kaip tremtis palietė jų šeimas. Širdį veriančią dainą „Raudoni vakarai“ atliko vienuoliktokė Marija Fiodorova ir dvyliktokė Kamilė Maciulevičiūtė.

Mokinius minėjimui ruošė Gintaras Ručys, Dalė Kriščiūnienė ir Asta D`Elia. Gimnazistus tautiniais rūbais papuošė Audronė Ručienė.

A.D.


Gedulo ir vilties diena, 2018 (Foto: M. D. Schmidt)
Gedulo ir vilties diena, 2018 (Foto: M. D. Schmidt)
Sekite mus/folgen Sie uns: