Katalikiško jaunimo stovykla, 2018


Katalikiško jaunimo stovykla, 2018 (Foto: D. Kriščiūnienė)
Katalikiško jaunimo stovykla, 2018 (Foto: D. Kriščiūnienė)

Birželio 17–20 dienomis katalikiško jaunimo grupės nariai svečiavosi šv. Juozapo namuose Boksbrune (St. Josefshaus Boxbrunn). Nuostabios gamtos apsuptyje Vasario 16-osios gimnazijos kapelionas dr. Virginijus Grigutis kartu su religijos mokytoja Dale Kriščiūniene jaunuoliams suorganizavo vasaros stovyklą. Gimnazistai turėjo progą susipažinti su popiežiaus Pranciškaus biografija ir veikla. Po filmo peržiūros vyko darbas grupėse, jis gimnazistams padėjo dar labiau suprasti popiežiaus meilę, gailestingumą ir atlaidumą visiems žmonėms. Piligriminis žygis ir Šv. Mišios kalnuose prie Švč. Mergelės Marijos grotos suteikė visiems didžiulės dvasinės palaimos ir tvirtybės. Tai buvo tarsi pasiruošimas susitikimui su Šventuoju Tėvu Lietuvoje.

Širdingai dėkojame Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos Fondui JAV, parėmusiam mūsų stovyklą.

Religijos mokytoja Dalė Kriščiūnienė


Katalikiško jaunimo stovykla, 2018 (Foto: D. Kriščiūnienė)
Katalikiško jaunimo stovykla, 2018 (Foto: D. Kriščiūnienė)
Sekite mus/folgen Sie uns: