Gedime Bronislavos Lipšienės

Vasario 15 d. gimnazijos bendruomenė į paskutinę kelionę palydėjo ilgametę lietuvių kalbos ir literatūros mokytoją bei dainų būrelio vadovę Bronislavą Lipšienę. Už į amžinybę iškeliavusią pedagogę Hiutenfeldo Jėzaus Širdies bažnyčioje buvo atnašaujamos Šv. Mišios. Prie velionės karsto, užkloto trispalve, garbės sargyboje budėjo gimnazijos mokiniai.

Po mišių prie Vasario 16-osios gimnazijos kryžiaus gedintieji padėjo gėlių. Vėliau visi prie bendro stalo dalijosi prisiminimais apie amžino poilsio Lietuvoje (Palangoje) šalia savo vyro atgulsiančią Bronislavą Lipšienę.
Nuoširdžiai užjaučiame velionės artimuosius ir liūdime kartu su jais.

A.D.

Gedime Bronislavos Lipšienės (Foto: J. Gečas)
Gedime Bronislavos Lipšienės (Foto: J. Gečas)
Gedime Bronislavos Lipšienės (Foto: J. Gečas)
Gedime Bronislavos Lipšienės (Foto: J. Gečas)
Gedime Bronislavos Lipšienės (Foto: J. Gečas)
Gedime Bronislavos Lipšienės (Foto: J. Gečas)
Sekite mus/folgen Sie uns: