Lietuvos Nepriklausomybės minėjimas

Lietuvos Nepriklausomybės minėjimas (Foto: M. D. Schmidt)
Lietuvos Nepriklausomybės minėjimas (Foto: M. D. Schmidt)

Vasario 23 d. Vokietijos lietuvių bendruomenė (VLB) ir Vasario 16-osios gimnazija Hiutenfelde minėjo 101-ąsias Lietuvos valstybės atkūrimo metines. Renhofo pilies salėje susirinkusius akademinės renginio dalies svečius pasveikino VLB pirmininkas Alfred Hermann. Gimnazijos vyresniųjų klasių vadovė dr. Gabriele Hoffmann savo kalboje akcentavo Europos Sąjungos šalių vienybės svarbą laisvės išsaugojimui. Susirinkusiuosius sveikino Lietuvos Respublikos (LR) Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, LR Garbės konsulas prof. baronas Wolfgang von Stetten, Seimo narys Žygimantas Pavilionis, LR Garbės konsulė Gabrielė Gylytė-Hein, Užsienio lietuvių departamento direktorius Marijus Gudynas, Europos parlamento narys Micahel Gahler, Lietuvos šaulių sąjungos padalinio Vokietijoje įkūrėjas Mindaugas Lukšys. Minėjime dalyvavo LR ambasadorius Vokietijoje Darius Jonas Semaška, Lampertheimo miesto meras Gottfried Stoermer ir kiti garbūs svečiai. Į šventinį renginį buvo pakviestos dvi viešnios iš Kauno Jono Jablonskio gimnazijos – direktorė Danguolė Miškinienė ir jos pavaduotoja ugdymui Lina Šapkauskienė. Per Nepriklausomybės dienos minėjimą tarp Kauno Jono Jablonskio gimnazijos ir Vasario 16-osios gimnazijos buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis.
Akademinės renginio dalies metu tradiciškai įteikta stipendija, kurią 2013 metais įsteigė Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Jūratė Caspersen. „Vasario 16-osios“ vardo stipendija už aktyvią visuomeninę veiklą ir mokyklos vardo garsinimą šiais metais apdovanotas dešimtokas Justinas Gečas. Dvyliktokei Marijai Fiodorovai už kūrybiškumą buvo įteikta Toronto Prisikėlimo parapijos fondo premija.

Hiutenfeldo Jėzaus Kristaus Širdies vardo bažnyčioje ekumenines pamaldas laikė katalikų kunigai dr. Virginijus Grigutis ir Antanas Karčiauskas bei evangelikų dvasininkai Reinald Fuhr ir Romualdas Liachavičius. Tikintieji kartu meldėsi ir stebėjo, kaip vizualizuojamos žmogų nuo Dievo atitolinančios ydos.

Kaip ir kasmet, vakaronė vyko Hiutenfeldo bendruomenės namuose. Šventinės renginio dalies svečius gimnazijos vardu pasveikino mokytoja Asta D`Elia. Savo jaudulį sutramdęs dešimtokas Nojus Vaičius drąsiai deklamavo J. Marcinkevičiaus eilėraštį, išmoktą per lietuvių kalbos pamokas. Puikiai pasirodė nenuilstantys Vasario 16-osios gimnazijos mokinių vokalinis ir instrumentinis ansambliai bei tautinių šokių šokėjai (vadovai Audronė ir Gintaras Ručiai). Mažiesiems piešimo užsiėmimus siūlė mokytoja Dalė Kriščiūnienė. Šventinio vakaro dalyvius linksmino atlikėjų duetas Vytas Balyta ir Petras Stankevičius. Žinoma, netrūko ir pyragų, cepelinų bei puikios šventinės nuotaikos.

A.D.

Sekite mus/folgen Sie uns: