Vasario 16-osios gimnazijos pristatymas Londone

Vasario 16-osios gimnazijos pristatymas Londone (Foto: M. D. Schmidt)
Vasario 16-osios gimnazijos pristatymas Londone (Foto: M. D. Schmidt)

Pradėtas vykdyti naujų mokinių paieškos ir informacijos sklaidos apie gimnaziją projektas „Čia auga ir bręsta lietuviai – savi pasauliui, neprarasti Lietuvai“.

Šių metų gegužės 31 ir birželio 2 dienomis „Draugystės tilto“ sambūryje Londone įvyko pirmasis projekto pristatymas. Į Anglijos sostinę vyko mobili grupė, kurioje buvo mokytoja M. Dambriūnaitė-Šmitienė, bendrabučio vadovas E. Jankūnas ir vienuoliktos klasės mokinė, bendrabučio seniūnės pavaduotoja V. Čemeškaitė.

„Draugystės tilto“ renginyje dalyvavo apie 170 žmonių. Susitiko lietuvių šeimos, atvykusios iš Nor-vegijos, Švedijos, Olandijos, Belgijos, Škotijos, Didžiosios Britanijos ir kitų šalių. Dvi dienas gimna-zijos pristatymo grupė nuo ryto iki vėlyvaus vakaro bendravo su besidominčiais gyvenimo ir mokslo sąlygomis Vokietijoje. Kiekvienam renginio dalyviui buvo įteikta reklaminė-informacinė medžiaga apie mokslo organizavimą mūsų gimnazijoje ir gyvenimo sąlygas bendrabutyje. Daug įtaigios infor-macijos renginio dalyviams buvo pateikta video medžiagos bei nuotraukų apie gimnaziją montažo pavidalu.

Su Didžiosios Britanijos bendruomenės nariais aptartos tolesnio bendradarbiavimo galimybės, in-formacijos apie gimnaziją sklaida lietuvių vietinėje spaudoje ir socialiniuose tinkluose. Gavome pa-siūlymą bendradarbiauti su Bischop Catholic Federation of Schools gimnazija Londone, kurioje mo-kosi ir gausus būrys lietuvių. Tokiam gimnazijų bendradarbiavimui mus pakvietė aktyviai gimnazijo-je besidarbuojanti lietuvaitė mokytoja p. Liuda Jovaišienė.

JE

Sekite mus/folgen Sie uns: