Dievo palaimos diena

Dievo palaimos diena (Foto: D. Kriščiūnienė)
Dievo palaimos diena (Foto: J. Gečas)

Birželio 8 d. Hiutenfeldo Jėzaus Širdies bažnyčioje buvo švenčiama didinga Dievo palaimos diena. Vienu metu buvo priimti keturi sakramentai: Krikštas, Atgaila, Pirmoji Komunija ir Sutvirtinimas.

Šv. Mišioms vadovavo LVK delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai kun. prel. Edmundas Putrimas, koncelebravo gimnazijos kapelionas dr. Virginijus Grigutis. Kapelionas paruošė gimnazistus dvasinei šventei, jam talkino religijos mokytoja Dalė Kriščiūnienė.

Iš pradžių gerbiamas svečias susitiko su jaunuoliais ir padėjo susitaikyti su Dievu. Vedami Nukryžiuotojo, su dideliu jauduliu svečiai ir gimnazistai laukė šventų Mišių bei dalyvavo liturgijoje. Po žodžio liturgijos visa bendruomenė atnaujino Krikšto įžadus ir tapo Krikšto Sakramento teikimo liudininkais. Pasibaigus pamokslui Sutvirtinimo Sakramentą priėmė Paulius Barzdžius, Džesika Zagminas, Justas Vitkūnas, Paulina Kontvidaitė, Veronika Vintrici, Emija Šemetaitė ir Justė Lenkutytė. Šią dieną gimnazijos auklėtiniai – Jogailė Gečaitė, Gabrielė Nemeikšytė, Dovydas Maksimovas – priėmė Pirmąją šv. Komuniją.

Po Šv. Mišių Prelatas Edmundas Putrimas už aktyvų dalyvavimą Katalikiškos jaunimo grupės veikloje bei krikščioniškų vertybių puoselėjimą gimnazistams – Gintui Guntuliui, Yasmin Bozdag ir Smiltei Lekavičiūtei – įteikė Los Andželo Šv. Kazimiero lietuvių parapijos stipendijas. Kapelionas Virginijus priėmusiems sakramentus įteikė atminimo dovanėles ir pažymėjimus. Gimnazijos direktorės pavaduotoja Andrea Guenther palinkėjo būti kruopščiais katalikais ir įteikė prisiminimo dovanėles.

Sveikiname gimnazistus, naujai priėmusius sakramentus, ir dėkojame visiems, padėjusiems sukurti jaukią šventę.

KD

Sekite mus/folgen Sie uns: