11a ir 11b mokiniai evangelikų tikybos pamokoje su pastoriumi Reinald Fuhr

Schüler*innen der Klassen 11a und 11b im evang. Religionsunterricht mit Pfarrer Reinald Fuhr (Foto: M. D. Schmidt)
11a ir 11b mokiniai evangelikų tikybos pamokoje su pastoriumi Reinald Fuhr (Foto: M. D. Schmidt)

Neuschloss evangelikų Johannes parapija Vasario 16-osios gimnazijos bibliotekai Hiutenfelde padovanojo 30 knygos „Konfesija: Evangelikų pagrindinės žinios“ egzempliorių.

Šis rinkinys naudojamas evangelikų tikybos dalyko dėstymui nuo 11 iki 13 klasės. Knygos turinys pagrįstas temomis, kurias šiam dėstomam dalykui pagrindinio ugdymo programos plane apibrėžė Heseno švietimo ministras. Ši mokomoji priemonė, pateikianti pagrindinių Evangelikų žinių santrauką, gali būti svarbi ir naudinga ruošiantis egzaminui žodžiu.

IV

Schüler*innen der Klassen 11a und 11b im evang. Religionsunterricht mit Pfarrer Reinald Fuhr (Foto: M. D. Schmidt)
11a ir 11b mokiniai evangelikų tikybos pamokoje su pastoriumi Reinald Fuhr (Foto: M. D. Schmidt)
Sekite mus/folgen Sie uns: