„Europos salonas“ Heseno žemės kanceliarijoje

„Europäischer Salon“ in der Hessischen Staatskanzlei (Foto: Pia R.)
„Europos salonas“ Heseno žemės kanceliarijoje (Foto: Pia R.)

Vasario 14 d. nedidelė grupelė mūsų gimnazijos darbuotojų ir mokinių lankėsi Vysbadene esančioje Heseno žemės kanceliarijoje. Ten jau kelerius metus vyksta Europos reikalų ministrės Lucia Puttrich iniciatyva organizuojama kultūros renginių serija „Europos salonas“. Šie renginiai, orientuoti į Europos kultūrų įvairovę, yra ruošiami kartu su ES valstybių narių konsulinėmis atstovybėmis. Šįkart bendradarbiavimo partnere tapo Lietuva, atstovaujama LR garbės konsulės Gabrielės Gylytės-Hein.

Svečius pasveikino Mark Weinmeister, Heseno žemės Europos reikalų valstybės sekretorius. Savo kalboje jis akcentavo glaudžius Lietuvos ir Vokietijos santykius, kurių svarbi jungiamoji grandis yra Vasario 16-osios gimnazija. Valstybės sekretorius paminėjo, kad 8000 Lietuvos piliečių gyvena Hesene, o Lietuvoje apie 24 000 žmonių mokosi vokiečių kalbos. LR kultūros viceministrė Gintautė Žemaitytė pristatė svarbiausius Lietuvos istorijos faktus ir kalbėjo apie praėjusių metų pasiekimus kultūros ir meno srityje.

Nuo 2017-ųjų už dorą, teisingumą ir pagarbų elgesį su kitais apdovanojami Heseno žemėje gyvenantys asmenys. Šiais metais žmonėmis, vertais pagarbos (vok. Menschen des Respekts), paskelbti du aktyvūs, kilnūs ir dori mūsų gimnazijos mokiniai – vienuoliktokas Justinas G. ir dvyliktokė Kim R. Pilnutėlė salė abu mokinius Vysbadene pagerbė audringais plojimais, o apdovanojimai bus įteikti kito renginio metu.

Heseno žemės kanceliarijos koridoriuje buvo eksponuojami menininkių iš Lietuvos kūriniai. Vakaro svečiai klausėsi garsių Lietuvos muzikantų Petro Geniušo ir Liudo Mockūno muzikinio dialogo. Po koncerto buvo galima pabendrauti ir paragauti lietuviškų patiekalų.

AD

„Europäischer Salon“ in der Hessischen Staatskanzlei (Foto: Pia R.)
„Europos salonas“ Heseno žemės kanceliarijoje (Foto: Pia R.)
„Europäischer Salon“ in der Hessischen Staatskanzlei (Foto: Pia R.)
„Europos salonas“ Heseno žemės kanceliarijoje (Foto: Pia R.)
„Europäischer Salon“ in der Hessischen Staatskanzlei (Foto: Pia R.)
„Europos salonas“ Heseno žemės kanceliarijoje (Foto: Pia R.)
Sekite mus/folgen Sie uns: