Brandos atestatų įteikimo šventė

Brandos atestatų įteikimo šventė (Foto: Justinas G.)
Brandos atestatų įteikimo šventė (Foto: Justinas G.)

Birželio 26 d. per iškilmingą ceremoniją 70-metį švenčiančios Vasario 16-osios gimnazijos abiturientams buvo įteikti brandos atestatai. Po senuoju ąžuolu, kur daugelis dabartinių tryliktokų kadaise šventė savo pirmąją mokslo metų dieną, pasipuošusius gimnazistus plojimais sutiko tėveliai, mokytojai, bendrabučio auklėtojai ir gimnazijos vadovybė.

Abiturientus sveikino ir atkakliai siekti užsibrėžtų tikslų skatino gimnazijos direktorė Rasa Weiss. Vokietijos lietuvių bendruomenės pirmininko Alfredo Hermano sveikinimus ir linkėjimus perdavė Marytė Dambriūnaitė-Šmitienė. 13 klasės tėvų atstovė Judith Hoerl taip pat pasveikino abiturientus su švente ir kvietė pasidžiaugti šia proga naujai pasodintu ąžuoliuku. Gimnazijos Tėvų komiteto pirmininko pavaduotoja Evi Hahl apdovanojimus už pažangą, gerus mokymosi rezultatus, aktyvią visuomeninę bei socialinę veiklą įteikė Marijai F. ir Philip K. Visus mokinius palaimino katalikų kunigas dr. Virginijus Grigutis ir evangelikų kunigas Reinald Fuhr.

Vyresniųjų klasių vadovė dr. Gabrielle Hoffmann pranešė puikų brandos egzaminų bendrą pažymių vidurkį (2,21) ir įteikė ilgai lauktus brandos atestatus bei apdovanojimus. Šiais mokslo metais aukščiausią (1,0) vidurkį pasiekė Julia H. Už ypatingus pasiekimus mokantis chemijos Chemikų asociacija apdovanojo Gabrielę Luką R., Katją K. ir Geordan G., o už puikius rezultatus mokantis fizikos Fizikų draugijos dovanos įteiktos Timo Z., Philip K. ir Thevin S. Farmacijos koncerno „Merck“ MINT (matematikos, informatikos, gamtos mokslų ir technologijų) apdovanojimas atiteko Katjai K.

Renginį dviem kalbomis nuotaikingai vedė klasės auklėtojai Marija Schaefer ir Jens Zorn. Iškilmių ceremonijoje skambėjo abiturientės Marijos F. atliekama ilgesinga daina apie išskrendančius paukščius. Merginai akomponavo muzikos mokytojas Gintaras Ručys. Klausydamiesi nuoširdžių Rūtos V. ir Philip K. pasakojimų apie gimnazijoje prasmingai praleistą laiką ir savojo kelio ieškojimą, šventės dalyviai prisiminė ir savo mokyklos laikus.

Įveikę koronaviruso iššūkius ir sunkumus, 24 abiturientai drąsiai žengė į naują gyvenimo etapą.

AD