Sakramentų teikimo šventė

Sakramentų teikimo šventė (Foto: Justinas G.)
Sakramentų teikimo šventė (Foto: Justinas G.)

Lapkričio 1 d. Hiutenfelde, Jėzaus Širdies bažnyčioje, gimnazistai priėmė sakramentus. Šventės pradžioje visus pasveikino sutvirtinamųjų vardu Gabrielė Nijolė B. Kunigas dr. Virginijus Grigutis pasidžiaugė sutvirtinamaisiais, jų tėveliais ir svečiais. Jis palinkėjo visiems kuo daugiau šypsotis, nes šypsena padeda įveikti gyvenimo išbandymus.

Šv. Mišias celebravo gimnazijos kapelionas dr. Virginijus Grigutis. Jų pradžioje sutvirtinamieji ir visa bendruomenė atnaujino Krikšto įžadus. Šiuo ypač sudėtingu mums visiems laikotarpiu teikti Sutvirtinimo sakramentą Mainco vyskupas įgaliojo gimnazijos kapelioną.

Praktikantė Veronika Guželytė ir gimnazistės Akvilė K., Noja Š., Gabrielė Nijolė B. džiaugėsi Sakramento metu gautomis Šventosios Dvasios dovanomis. Kotrynai tai buvo kartu ir pirmosios Komunijos šventė. Praktikantė Veronika palydėjo sakramentų teikimo šventę kanklių muzika bei giesmėmis.

Po šv. Mišių kapelionas dr. Virginijus Grigutis visus palaimino ir su religijos mokytoja Dale Kriščiūniene sutvirtinamiesiems įteikė pažymėjimus ir atminimo dovanėles.

Vasario 16-osios gimnazijos direktorės pavaduotoja Irena Sattler pasidžiaugė labai gražia švente, padėkojo visiems šventės organizatoriams ir dalyviams, o sutvirtinamosioms palinkėjo, kad šių sakramentų šviesa lydėtų visą gyvenimą.

DK