Likite sveiki!

Birželio 29 d. vyko paskutinis šių mokslo metų posėdis. Per pertrauką mokyklos bendruomenė atsisveikino ir plojimais į užtarnautą poilsį išlydėjo ilgamečius gimnazijos mokytojus Marytę Dambriūnaitę-Šmitienę (išdirbo 44 metus) ir kun….