Lituanistinė vaikų akademija

Nuo 2015 m. balandžio 25 d. Vasario 16-osios gimnazijoje veikia Lituanistinė vaikų akademija. Ši akademija – tai šeštadieninė lituanistinė mokykla, skirta skatinti lietuvių kilmės vaikus mokytis lietuvių kalbos, lietuviškų tradicijų bei formuoti tautinį identitetą. Ugdymas akademijoje vyksta pagal dvi vaikų amžiaus ir pasiekimų grupes.

Devintinių procesija

Tradicinėms Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmėms (Devintinėms) skirta procesija Hiutenfeldo parapijoje vyko birželio 18 dieną. Devintinių procesijai ir Pirmosios Komunijos šventei vadovavo Gimnazijos kapelionas dr. Virginijus Grigutis. Tradiciškai baldakimą nešė tautiniais rūbais pasipuošę gimnazistai bei Gimnazijoje praktiką atliekančios studentės. 

Savaitgalio stovyklėlė

Gimnazijos kapelionas dr. Virginijus Grigutis gimnazistams Seesbach-Waldfriede organizavo savaitgalio stovyklėlę (birželio 9–11 d.) tema „Tiesa padarys jus laisvus“ (Jn 8, 32), skirtą arkivyskupo Teofiliaus Matulionio minėjimui. Stovyklėlę įgyvendinti padėjo religijos mokytojas Nerijus Rastenis.