Tradiciniame Bensheimo festivalyje

Birželio 10 d. Bensheime vyko tradicinis įvairių tautų jaunimo, gyvenančio Vokietijoje, festivalis. Šio festivalio tikslas – jaunuolių kilmės krašto tradicijų ir kultūros sklaida.

            Muzikinį lietuvių kultūros paveldą festivalyje pristatė Vasario 16-osios gimnazijos tautinių šokių kolektyvas ir instrumentinis ansamblis (vadovai Audronė ir Gintaras Ručiai). 

„Girlʼs Day“ LR ambasadoje Berlyne

 

Gegužės 11 d. Lietuvos Respublikos ambasadoje Berlyne lankėsi šešios Vasario 16-osios gimnazijos moksleivės kartu su direktorės pavaduotoja Irena Sattler. Vienos dienos edukacinį projektą ambasadoje kuravo referentas Audrius Paura. Pažintinė veikla diplomatinėje atstovybėje prasidėjo po moksleivių susitikimo su ambasados pirmąja sekretore Nerija Bendinskiene.

Sakramentų teikimo šventė

Gegužės 14 d. Visos Lietuvos Šventųjų vardo koplyčioje Hiutenfelde vyko Sutvirtinimo sakramento teikimo šventė. Sutvirtinimo šv. Mišioms vadovavo Prelatas Edmundas Putrimas, koncelebravo Gimnazijos kapelionas dr. Virginijus Grigutis. Kapelionas ir paruošė gimnazistus dvasinei šventei, jam talkino religijos mokytojas Nerijus Rastenis.   

Europos diena

Gegužės 10 d. bendrabučio salėje vyko paskaita: „Kas yra socialinis darbas?”, kurią mokiniams skaitė Šiaulių universiteto studentės Irena ir Ramutė, šiuo metu Gimnazijoje atliekančios savanorystės praktiką.

Heseno žemės Landtage

Gegužės 2–4 d. 10 kl. mokiniai, lydimi direktorės pavaduotojos Irenos Sattler ir mokytojo Jens Zorn, lankėsi Heseno žemės Landtage Vysbadene. Pirmą kartą gimnazistai Landtage lankėsi 2011 metais. Į Vyriausybės namus mokinių grupės patekti gali tik šešis kartus per metus, todėl, įvertinus šį aspektą, jaunuoliams tikrai pasisekė.