Gavėnios vaisiai

Nuo Pelenų dienos trečiadienio iki pačių Šv. Velykų vykusios gavėnios akcijos „Aš esu, nes tu esi“ („Ich bin, weil du bist“) metu už parduotas pačių mokinių pagamintas gėles buvo surinkta nemaža pinigų suma – 190 eurų. Lėšos visą gavėnią buvo renkamos Gimanzijoje ir Hiutenfeldo Jėzaus Širdies (Herz-Jesu) bažnyčioje po sekmadienio šv. Mišių.

Projektas! Projektas! Projektas!

BŪK KARTU!    BŪK KARTU!

Mieli mokiniai,

ponia Vida Bandis įsteigė stipendiją socialiai aktyviausiam mokiniui.

Dalyvaukite akcijose, registruotis prašome pas kontaktinius asmenis, rinkite socialinio darbo valandas! Stropiausi mokiniai bus apdovanoti.

 

1.    Naujos patalpos dailės pamokoms įrengimas

Kontaktinis asmuo A. Janulionienė, R. Kaikaris

 

Tarptautinėje mokytojų konferencijoje

Balandžio 21 d. Vasario 16-osios gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Birutė Augustanavičiūtė dalyvavo Vilniuje vykusioje tarptautinėje mokytojų konferencijoje „Etnokultūros veiklų integravimas įvairių dalykų pamokose“. Mokytoja konferencijos plenariniame posėdyje skaitė pranešimą „Etnokultūros raiška mokykloje“.

   B. A.   

Slidinėjimo savaitė Cilertalyje (Zillertal), Austrijoje

Šiais metais 7–8 klasių mokiniai slidinėjimo savaitę (2017-03-04–11) praleidoCilertalyje, slidinėjimo kurorte, lydimi mokytojų Marytės Dambriūnaitės-Šmitienės, Annos Katharinos Wild ir Herbert Herbel.

Gryniausias kalnų oras, puikūs slidinėjimo takai, daug sniego, gera nuotaika, smagūs vakarai… Visi su didžiausiu entuziazmu lankėme slidinėjimo pamokas ir bandėme pagauti vėją!

B. A.

Vasario 16-osios gimnazijos 5–10 klasių mokiniai dalyvavo nacionaliniame konkurse „Švari kalba – švari galva“

„Švari kalba – švari galva“ – tai LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės globojamas konkursas, skirtas 5–10 klasių moksleiviams, kurio metu tikrinamos jų lietuvių kalbos žinios. Konkursas vyko kovo 20–24 d., paskirtą dieną konkrečios klasės mokiniai atliko užduotis, atsakė į 25 klausimus.

Talentingas gimnazistas Vasario 16-osios gimnazijoje

Vasario 16-osios gimnazijoje atidaryta pirmoji gimnazijos auklėtinio Justino Gečo, 8 klasė mokinio, fotografijų paroda „Lietuvos atspindžiai“. Dėl šios priežasties ir kalbinu jaunąjį kūrėją.

Justinai, Tau keturiolika metų, o su šeima jau esi gyvenęs trijose šalyse: Lietuvoje, Belgijoje ir Vokietijoje. Ką jos Tau davė?

Gavėnios akcija 2017

Kovo 1 d. Gimnazijoje vyko gavėnios rekolekcijos, skirtos 5–10 klasių mokiniams. Dvasinių pratybų tema pasirinkta pagal šiuometinį Vokietijos katalikų paramos fondo Misereor gavėnios akcijos šūkį „Aš esu, nes tu esi“ („Ich bin, weil du bist“). Rekolekcijoms vadovavo evangelikų kunigas Reinald Fuhr ir Gimnazijos kapelionas dr. Virginijus Grigutis.