Europos diena

Gegužės 10 d. bendrabučio salėje vyko paskaita: „Kas yra socialinis darbas?”, kurią mokiniams skaitė Šiaulių universiteto studentės Irena ir Ramutė, šiuo metu Gimnazijoje atliekančios savanorystės praktiką.

Heseno žemės Landtage

Gegužės 2–4 d. 10 kl. mokiniai, lydimi direktorės pavaduotojos Irenos Sattler ir mokytojo Jens Zorn, lankėsi Heseno žemės Landtage Vysbadene. Pirmą kartą gimnazistai Landtage lankėsi 2011 metais. Į Vyriausybės namus mokinių grupės patekti gali tik šešis kartus per metus, todėl, įvertinus šį aspektą, jaunuoliams tikrai pasisekė.  

Studentės praktikantės

Gimnazijoje dviejų mėnesių praktiką pagal ERASMUS+ programą atlieka dvi Šiaulių universiteto Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto III kurso studentės: Ramutė Kiaraitė ir Irena Ožolaitė (praktikos vadovė – direktorės pavaduotoja Irena Sattler). 

 

Gavėnios vaisiai

Nuo Pelenų dienos trečiadienio iki pačių Šv. Velykų vykusios gavėnios akcijos „Aš esu, nes tu esi“ („Ich bin, weil du bist“) metu už parduotas pačių mokinių pagamintas gėles buvo surinkta nemaža pinigų suma – 190 eurų. Lėšos visą gavėnią buvo renkamos Gimanzijoje ir Hiutenfeldo Jėzaus Širdies (Herz-Jesu) bažnyčioje po sekmadienio šv. Mišių.

Šv. Mišios ir teikiamas Sutvirtinimo sakramentas

Gegužės 14 d., sekmadienį, 11.00 val., Rennhofo pilies salėje Motinos dienos proga bus aukojamos Šv. Mišios ir teikiamas Sutvirtinimo sakramentas.

Iškilmei vadovaus Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai kunigas prelatas Edmundas Putrimas.

Maloniai Jūsų laukiame.

 

Vasario 16-osios gimnazijos kapelionas dr. Virginijus Grigutis

 

Projektas! Projektas! Projektas!

BŪK KARTU!    BŪK KARTU!

Mieli mokiniai,

ponia Vida Bandis įsteigė stipendiją socialiai aktyviausiam mokiniui.

Dalyvaukite akcijose, registruotis prašome pas kontaktinius asmenis, rinkite socialinio darbo valandas! Stropiausi mokiniai bus apdovanoti.

 

1.    Naujos patalpos dailės pamokoms įrengimas

Kontaktinis asmuo A. Janulionienė, R. Kaikaris

 

Tarptautinėje mokytojų konferencijoje

Balandžio 21 d. Vasario 16-osios gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Birutė Augustanavičiūtė dalyvavo Vilniuje vykusioje tarptautinėje mokytojų konferencijoje „Etnokultūros veiklų integravimas įvairių dalykų pamokose“. Mokytoja konferencijos plenariniame posėdyje skaitė pranešimą „Etnokultūros raiška mokykloje“.

   B. A.   

Slidinėjimo savaitė Cilertalyje (Zillertal), Austrijoje

Šiais metais 7–8 klasių mokiniai slidinėjimo savaitę (2017-03-04–11) praleidoCilertalyje, slidinėjimo kurorte, lydimi mokytojų Marytės Dambriūnaitės-Šmitienės, Annos Katharinos Wild ir Herbert Herbel.

Gryniausias kalnų oras, puikūs slidinėjimo takai, daug sniego, gera nuotaika, smagūs vakarai… Visi su didžiausiu entuziazmu lankėme slidinėjimo pamokas ir bandėme pagauti vėją!

B. A.