Televizijos laidų cikle „Dipukai. Žmonės be vietos“ – apie mūsų gimnaziją

Lietuvos televizijos pirmoji programa bei "LTV World" 2011 m. rugpjūčio 22-25 d. rodė laidų ciklą apie „dipukus“ – musų tėvynainius, po Antrojo pasaulinio karo pabėgusius į Vakarus nuo sovietų represijų ir tremties į Sibirą. Pasmerktajai kartai, beveik pusei amžiaus geležine uždanga atskirtai nuo savo Tėvynės ir artimųjų. Apie juos pasakoja publicistinių laidų ciklas „Dipukai. Žmonės be vietos".

Kalbų savaitė Vasario 16-osios gimnazijoje

Kalbų savaitė KTU (Kauno technologijos universiteto) Vaikų universiteto dalyviams Vasario 16-osios gimnazijoje, Vokietijoje, jau tampa tradicija. Šiais metais ji vyksta gegužės 10–14 dienomis. Jaunieji studentai, 5–6 klasių mokiniai, lydimi KTU Vaikų universiteto projekto vadovės Eglės Daukšaitės, gimnazijoje mokosi anglų ir vokiečių kalbos. Lietuvaičių anglų k. įgūdžius ugdo mokytojai Marytė Dambriūnas-Schmidt ir Jens Zorn, vokiečių kalbos – Andrea Günther, komunikavimo kompetencijas, atskleisdamas retorikos pradmenis, dėsto Audrius Micka.

2011 m. Vasaros akademija Vasario 16-osios gimnazijoje

2011 m. birželio 27-30 dienomis mūsų gimnazijoje jau antrą sykį įvyks Bergštrasės bei Odenwaldo apskričių švietimo skyriaus organizuojama gabių vaikų vasaros akademija. Joje dalyvaus apie 40 iš visų regiono mokyklų išrinkti 4-6 klasių mokiniai, kurie šiais metais galės lankyti kursus iš biologijos, chemijos, kūrybinio rašymo bei matematikos.

Akademiją finansuoja Hesseno švietimo ministerija, Bergštrasės ir Odenwaldo apskričių švietimo skyrius bei Sparkasse Starkenburg paramos fondas.

Prisegtuke rasite akademijos programą vokiečių kalba.

Gimnazija kviečia lietuvių kilmės jaunuolius iš užjūrio!

Vasario 16-osios gimnazija lietuvių kilmės jaunuoliams iš užjūrio valstybių siūlo vienerių metų edukacinę-kultūrinę programą „Go Europe!“ („Keliauk į Europą!“). Programos metu mokiniai mokysis lietuvių kalbos ir literatūros, Lietuvos istorijos, tikybos ir vokiečių kalbos bei turės galimybę dalyvauti papildomojo ugdymo užsiėmimuose – tautinių šokių būrelyje, vokaliniame ansamblyje, orkestruose, Ateitininkų, „Europos“, „Mokyklos už civilinę drąsą“, krepšinio, jaunųjų dailininkų, keliautojų bei kituose. Mokiniai gyvens mokinių bendrabutyje.

Mūsų mokiniai Lietuvių kalbos olimpiadoje

2011 m. kovo mėn. 25–27 d. Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje vyko lietuvių gimtosios kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams. Mūsų gimnazijai atstovavo dvi vienuoliktokės, Gintarė Dambrauskaitė ir Neringa Rukšnaitytė, mergaites lydėjo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Birutė Augustanavičiūtė.