Moliūgų šventė

Spalio 16 dieną Globėjų būrelis (Paten AG – Große für Kleine), 8 klasės mokiniai, padedami mokytojų Andrea Günther, Angela Alysie-Parsa, Marytės Dambriūnaitės-Šmitienės, Gintaro Ručio, 5–6 klasių mokiniams organizavo tradicinę Moliūgų šventę.

Edukacinis žaidimas „Vertybinių popierių birža 2013“ („Planspiel Börse“ 2013)

Spalio 15 dieną 9–12 klasių mokiniams buvo organizuotas tradicinis edukacinis žaidimas „Planspiel Börse“ 2013 („Vertybinių popierių birža 2013“). Vyresniųjų klasių vadovės dr. Gabriel Hoffmann inicijuotus mokymus vedė taupomojo banko skyriaus Worms-Alzey atstovė.

Vasario 16-osios gimnazija – jungtis tarp Klaipėdos ir Mannheim

Vasario 16-osios gimnazija yra vienintelė lietuviška gimnazija Vakarų pasaulyje – nuo pokario iki pat šių dienų viso pasaulio lietuvių vertinama ir tausojama. Tačiau ne tik šis faktas mokyklą paverčia išskirtine – savo principais ir veikla ji kasdien tiesia gyvą tiltą tarp Lietuvos ir Vakarų pasaulio, atverdama mokiniams unikalią galimybę gyvenant pačioje Europos širdyje išlaikyti ir puoselėti vieną autentiškiausių jos kalbų, svetur ugdyti tautinę savimonę, formuoti ir išlaikyti savo tapatybę.

Tėvų parama mokyklai

2013 m. rugsėjo 28 d. Gimnazijoje vyko visuotinis tėvų susirinkimas. Muzikiniais sveikinimais jį pradėjo gimnazistai (vadovas G. Ručys). Gausiai susirinkusiems tėveliams pranešimą apie mokykloje įgyvendinamus projektus, konkursus, veikiančius būrelius, bendradarbiavimą su įvairiomis Lietuvos ir Vokietijos institucijomis skaitė Gimnazijos direktorė dr. Bronė Narkevičienė.