Kviečiame į lietuvišką stovyklą 2014 liepos 11-17 d.

(Nuotrauka: 2013 m. vasaros stovykla Gimnazijoje, organizuota Gimnazijos ir VLB; Autorius: Marytė Dambriūnaitė-Šmitienė)

Registracija pratęsta iki liepos 7 d.!

Mielieji tautiečiai,

maloniai kviečiame Jūsų vaikus į tarptautinę lituanistinę vasaros stovyklą
Vasario 16-osios gimnazijoje.

Stovykla vyks 2014 m. liepos 11 – 17 dienomis.

Vasario 16-osios gimnazijoje dviguba šventė

Šiais metais tradicinė Joninių šventė Vasario 16-osios gimnazijoje sukvietė ne tik Vokietijoje, bet ir Lietuvoje bei kituose pasaulio kraštuose gyvenančius tautiečius – tradicijos yra tradicijos: lietuviškos melodijos, rateliai, vainikėlių pynimas ir plukdymas, vienintelio Gimnazijoje besimokančiojo Jono apdovanojimas, šokiai, laužas, kepta duona, paparčio žiedas…

Kauno regiono plėtros agentūros ir tarybos parama lituanistiniam ugdymui

2014 m. birželį Vasario 16-osios gimnazija sulaukė ypatingo Kauno regiono plėtros agentūros ir tarybos dėmesio. Kauno rajono savivaldybės mero Valerijaus Makūno, kuris yra ir minėtos tarybos pirmininkas, iniciatyva Gimnazijos lietuvių k. ir literatūros kabinetui buvo padovanotas gausus kraitis: interaktyvioji lenta, jos priežiūrai reikalingos priemonės, lazerinis spausdintuvas, mokomosios priemonės CD ir DVD formatu, lietuvių rašytojų portretai, žemėlapiai, knygos ir kt.

Futbolo turnyras 2014, skirtas Pasaulio futbolo čempionatui

Penkiolika metų rudenį ir pavasarį gimnazijos bendrabučio vedėjas Edmundas Jankūnas kartu su mokiniais organizuoja esamų ir buvusių gimnazistų futbolo turnyrus. Dažnai turnyre svečių teisėmis mielai dalyvauja ir Hiutenfeldo miestelio futbolo mėgėjai. Šį kartą turnyrą organizatoriai paskyrė Pasaulio futbolo čempionatui, šiuo metu vykstančiame Brazilijoje. Turnyre dalyvauti pareiškė norą kaip niekada daug esamų ir buvusių gimnazistų, miestelio futbolininkų.

Gimnazijos brandos atestatų įteikimo šventė!

2014 m. birželio 13-osios popietę dvidešimt penkiems Vasario 16-osios gimnazijos absolventams iškilmingoje ceremonijoje buvo įteikti brandos atestatai.

Abiturientus sveikino Gimnazijos direktorė dr. Bronė Narkevičienė, buvęs Lietuvos Respublikos Garbės konsulas Achim Naumann, Hiutenfeldo seniūnas p. Berg, Vokietijos lietuvių bendruomenės atstovė Jurgita Noreikaitė-Pickel, Gimnazijos vyresniųjų klasių vadovė dr. Gabriele Hoffmann, Tėvų komiteto pirmininkas dr. Gernot Diehlmann, Gimnazijos ateitininkų atstovai Niko Šošič ir Markas Arkangarodskis, abiturientų klasės vadovės Sandra Haffa ir Birutė Augustanavičiūtė.