Gražių vasaros atostogų!

Penktadienį, liepos 2 d. ryte vyko tik trys pirmos pamokos. Per dvi pirmąsias mokiniai susitiko su savo klasių auklėtojais, kurie jiems išdalino metinius gimnazijos baigimo pažymėjimus. Po antros pamokos mokiniai ir mokytojai susirinko bendrabučio salėje, kur vyko mokslo metų pabaigos šventė: aidėjo plojimai, netrūko gražių linkėjimų ir padėkos žodžių. Ne vienas išėjo iš salės nešinas miela dovanėle bei gėle.

Vasario 16-osios gimnazijoje – tikros lietuviškos Joninės

Šeštadienį, birželio 19 dieną, Vasario 16-osios gimnazija pakvietė Vokietijos lietuvius, apylinkių gyventojus ir svečius iš Lietuvos gimnazijos parke drauge švęsti trumpiausią ir šviesiausią metų naktį – Jonines. Ši tradicinė, didžiausia mokyklos šventė šiais metais buvo skirta gimnazijos šešiasdešimtajam jubiliejui paminėti. Šventėje apsilankė daugiau kaip 500 svečių, dalyvavo LR ambasadorius Vokietijoje Mindaugas Butkus, Bergštrasės apskrities viršininko pavaduotojas Gottliebas Ohlis, Lampertheimo miesto meras Erich Maier bei Mainzo vyskupijos mokyklų tarnybos direktorė Doris Gagianis. Iš Lietuvos į Gimnaziją atvyko Vytauto Didžiojo universiteto rektorius prof. Zigmas Lydeka, universiteto istorijos profesorius Egidijus Aleksandravičius bei LR Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai.

Vasario 16-osios mokiniai Frankfurte atstovavo Lietuvą!

Jau trisdešimt metų iš eilės vykstančioje didžiausioje Frankfurto prie Maino miesto gatvės šventėje „Schweizer Strassenfest“, kurioje kasmet įvairiapusiškai pristatoma viena pasaulio šalis, 2010 m. birželio 19 d. buvo pristatyta Lietuva. Šventėje iki šiol buvo atstovaujama Pietų Amerika, Australija, Vakarų bei centrinė Europa. Lietuva – pirmoji Rytų Europos šalis, patekusi į šios prestižinės šventės valstybės-viešnios sąrašą. Lietuvos pristatymą organizavo ir koordinavo Vokietijoje įsikūręs Europos lietuvių kultūros centras (ELKC). Reprezentacija buvo finansuojama Vokietijos privačių verslininkų ir verslo įstaigų skirtomis lėšomis.

Pasiūlymas norintiems studijuoti

KTU Tarptautinių studijų centras siūlo atnaujintą Eksporto inžinerijos studijų programą keturiomis užsienio kalbomis: anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų. Programos gretutinė studijų kryptis Ekonomika. Baigus šias studijas studentas įgyja Pramonės inžinerijos bakalauro laipsnį. Studentų paslaugoms 32 Europos universitetai, leidžiantys gilinti savo žinias ir atlikti praktiką.

Svečiavosi rašytojas Jaroslavas Melnikas

Beieškodama įdomios medžiagos abitūros egzaminams, gimnazijos mokytoja Bronė Lipšienė atkreipė dėmesį į Lietuvoje rašančio ukrainiečio Jaroslavo Melniko kūrybą. Vyresniųjų klasių mokiniai susižavėjo jo apsakymu „Skambink man, kalbėk su manimi“. Kadangi ir bendraklasiai vokiečiai parodė susidomėjimo šio rašytojo kūryba, mokytoja pasiūlė dvyliktokams ir tryliktokams išversti fantastinę apysaką „Kodėl aš nepavargstu gyventi“ į vokiečių kalbą. Tuo pat metu kilo mintis pakviesti rašytoją į gimnaziją.

Talentų vakaro rezultatai

Penktadienį, gegužės 7 d. gimnazijoje vyko tradicinis, ateitininkų organizuojamas Talentų vakaras. Klasių kategorijoje prizinė vieta atiteko 11 klasei, specialus LR Švietimo ir mokslo ministerijos prizas buvo skirtas Gintarei Dambrauskaitei, na o talentingiausiais mūsųgimnazistais buvo pripažinti štai šie mokiniai:

Paskelbti fotokonkurso „Akimirka Gimnazijoje“ nugalėtojai!

Balandžio 28 d. baigėsi Vasario 16-osios gimnazijoje vykęs fotografijų konkursas „Akimirka Gimnazijoje“, skirtas mokyklos 60 metų jubiliejui. Konkursą organizavo ir koordinavo mergaičių bendrabučio vedėjos pavaduotoja Raimunda Jankūnienė. Mokiniai bene tris mėnesius uoliai fiksavo įvairias mokyklos gyvenimo akimirkas bei pateikė savo darbus kitų mokinių vertinimui. Konkursui besibaigiant buvo surinkta gausybė nuotraukų, bylojančių, jog gimnazijos gyvenimas – linksmas ir įvairiaspalvis. Išrinkę penkias geriausias nuotraukas, mokiniai jas pateikė komisijai, kurią sudarė mokykos vadovybė, darbuotojai bei bendrabučio atstovai. 
Komisijos nariai, įvertinę nuotraukas, pateikė štai tokius galutinius rezultatus:


Vasaros akademija 2010 Vasario 16-osios gimnazijoje

Nuo pirmadienio, liepos 5d., iki ketvirtadienio, liepos 8 dienos, bendradarbiaujant su Bensheimo miesto chemijos centru, Vasario 16-osios gimnazijoje rengiama vasaros akademja. Už renginį atsakingas Bergštrasės ir Odenvaldo apskričių valstybinis švietimo skyrius.

Žemiau rasite akademijos programą bei vyksenčių kursų aprašymus.