Steigėjas


Gimnazijos Kuratorija

Vasario 16-osios gimnazijos kuratorija yra aukščiausioji Vasario 16-osios gimnazijos valdymo institucija.
Pagal kuratorijos statutą Vasario 16-osios gimnazijos kuratorijos narius skiria įvairios organizacijos, remiančios arba istoriškai parėmusios gimnaziją. šiuo metu kuratoriją sudaro 11 narių, kurie atstovauja Vokietijos Lietuvių Bendruomenės (VLB) Tarybą, VLB Valdybą, Pasaulio Lietuvių Bendruomenę, Lietuvių katalikų sielovadą Vokietijoje, LR švietimo ir mokslo ministeriją bei Lietuvių evangelikų-liuteronų bažnyčią Vokietijoje. Daugiausia narių (penkis) skiria VLB, keturis skiria Taryba ir vieną – Valdyba. Pagal statutą kuratorijos bei jos Valdybos nariu automatškai tampa ir gimnazijos direktorius.

Kuratorijos valdybą šiuo metu sudaro kun. Valdas Jelis (pirmininkas), Virginija Rinkevičienė (pavaduotoja) ir Janina Vaitkienė (pavaduotoja).

Adresas:

Vasario 16-osios gimnazijos kuratorija
Lorscher Str. 1
D-68623 Lampertheim-Hüttenfeld


Vieši pranešimai

Viešas pranešimas, Kuratorija, 2017 ruduo (PDF, naujas puslapis)