Mokinių priėmimas

Mūsų gimnazija laukia smalsių, iniciatyvių ir kūrybingų mokinių, motyvuotų aktyviai dalyvauti mokykliniame gyvenime bei atkakliai siekiančių savo tikslų!

Priėmimui reikalingi dokumentai

Į 5-tą klasę:
– 4 klasės trimestriniai pažymiai;
– Klasės vadovo charakteristika;
– Pareiškimas*

Į 6-tą – 10-tą klases:
– Dviejų paskutinių klasių semestriniai ir metiniai pažymiai;
– Klasės vadovo charakteristika;
– Pareiškimas*

Privalumas – geros vokiečių kalbos žinios.

Į 10-tą ir vyresnes klases priimami tik gerai besimokantys ir vokiečių kalbą mokantys mokiniai.

Kaina

Per pastaruosius penkis metus Vasario 16-osios gimnazijos Kuratorijai pavyko mokslapinigių nedidinti, tačiau dabar juos būtina keisti. Atsižvelgdama į tam tikras priežastis, Kuratorija nuo 2021 m. spalio 1d. nustatė tokius mokslapinigius:
* už pirmą gimnaziją lankantį vaiką reikės mokėti kas mėnesį 170 EUR plius 5 EUR į tėvų fondą,
* už antrą vaiką, kuris tuo pačiu metu lanko gimnaziją, reikės mokėti 125 EUR plius 2,5 EUR į tėvų fondą,
* už trečią vaiką, kuris tuo pačiu metu su pirmu ir antru vaiku lanko gimnaziją reikės mokėti 50 EUR. Tačiau jei trečias vaikas, kaip ir pirmas ir antras vaikas apsigyvena bendrabutyje, šių 50 EUR mokėti nereikės.
Kuratorija, siekdama išvengti tolimesnių staigių ir didelių mokslapinigių padidinimų, taip pat nusprendė nuo 2022/23 mokslų metų pradžios kasmet mokslapinigius didinti 3%.

Gyvenimas bendrabutyje su pilnu aprūpinimu nuo 2016/2017 m.m. kainuoja 480 €/mėn. Bendrabučio mokestis mokamas 11 mėnesių per metus.

Susipažinimo pokalbis

Susipažinimo pokalbis vyksta jau po to, kai Gimnazijoje gauti priėmimui reikalingi dokumentai.
Pokalbyje dalyvauja kandidatas į Gimnazijos mokinius, vienas arba abu tėvai (globėjai) bei mokyklos direktorė. Pokalbiui registruojame Gimnazijos sekretariate:
Tel.: +49 6256 85990-0
E-paštas: sekretariat@litauischesgymnasium.de

Priėmimo į gimnaziją prašymo forma (PDF)