Tėvų komitetas

Vasario 16-osios gimnazijos vadovybė, mokytojai ir mokinių tėvai dirba išvien vaikų gerovės labui. Harmoningą ir gyvybingą bendradarbiavimą tarp šių žmonių įgalina Tėvų komitetas, kuris svarsto klasės tėvų pageidavimus bei atlieka patariamąją funkciją.

2019 m. rugsėjo mėnesį Tėvų komiteto vadovybė buvo išrinkta dvejiems metams. Ją sudaro Tėvų komiteto pirmininkas X, pavaduotoja Evi Hahl ir sekretorius Silke Schiffmann.

Tėvų komiteto nariai reguliariai (kas šešias savaites) susitinka su gimnazijos vadovybe ir mokytojais. Šių susitikimų metu būna aptariamos aktualios temos iš gimnazijos kasdienybės.

Jei Jums kiltų klausimų ar atsirastų pasiūlymų, mielai prašome kreiptis į Tėvų komiteto pirmininką seb@litauischesgymnasium.de

Vasario 16-osios gimnazijos
TĖVŲ TARYBA

Tėvų taryba 2020-2021 m.m.
5 klasė
6 klasė Kristin Schwartz Mike Schübel
7 klasė Silke Schiffmann Evelina Poviliuniene
8 klasė Stefanie Weiß Evi Hahl
9 klasė Sylke Vogel Rolandas Slanciauskas
10 klasė Swetlana Benz Michael Bugert
11A klasė Biray Bülbül-Aliji Solveiga Kunt
11B klasė
12 klasė Simone Karb Sylvia Schulz, Jana Mayer
13 klasė Marcus Weidenauer Michael Zeitler