Tėvų komitetas

Vasario 16-osios gimnazijos vadovybė, mokytojai ir mokinių tėvai dirba išvien vaikų gerovės labui. Harmoningą ir gyvybingą bendradarbiavimą tarp šių žmonių įgalina Tėvų komitetas, kuris svarsto klasės tėvų pageidavimus bei atlieka patariamąją funkciją.

2019 m. rugsėjo mėnesį Tėvų komiteto vadovybė buvo išrinkta dvejiems metams. Ją sudaro Tėvų komiteto pirmininkas Gintautas Gudas, pavaduotoja Evi Hahl ir sekretorius Silke Schiffmann.

Tėvų komiteto nariai reguliariai (kas šešias savaites) susitinka su gimnazijos vadovybe ir mokytojais. Šių susitikimų metu būna aptariamos aktualios temos iš gimnazijos kasdienybės.

Jei Jums kiltų klausimų ar atsirastų pasiūlymų, mielai prašome kreiptis į Tėvų komiteto pirmininką gintautasgudas71@gmail.com

Vasario 16-osios gimnazijos
TĖVŲ TARYBA

Tėvų taryba 2019-2020 m.m.
5 klasė Kristin Schwartz Mike Schübel
6 klasė Silke Schiffmann Evelina Poviliuniene
7 klasė Stefanie Weiß Evi Hahl
8 klasė Sylke Vogel Rolandas Slanciauskas
9 klasė Swetlana Benz Michael Bugert
10 klasė Biray Bülbül-Aliji Solveiga Kunt
11A klasė Gintautas Gudas Jana Mayer
11B klasė Simone Karb Sylvia Schulz
12 klasė Marcus Weidenauer Michael Zeitler
13 klasė Judith Hörl Kerstin Vogl