Tėvų susirinkimai

2018-2019 mokslo metai


Klasė Sav. diena Data Laikas Vieta
5 Pirm. 2018.08.27 19:00 Klasės kabinetas
6a Treč. 2018.08.29 19:00 Klasės kabinetas
6b Treč. 2018.09.05 19:30 Klasės kabinetas
7 Penkt. 2018.09.07 19:00 Klasės kabinetas
8 Penkt. 2018.09.07 19:30 Klasės kabinetas
9 Treč. 2018.08.29 19:30 Klasės kabinetas
10 Penkt. 2018.09.07 19:00 Klasės kabinetas
11 Šešt. 2018.09.15 16:30 Klasės kabinetas
12 Antr. 2018.09.11 19:00 Klasės kabinetas (naujas pastatas)