Visų šventųjų diena, 2018

Visų šventųjų diena (Foto: M. D. Schmidt)
Visų šventųjų diena (Foto: M. D. Schmidt)
Lapkričio 1 d. Renhofo pilies koplyčioje į Visų šventųjų iškilmes gausiai susirinko gimnazijos darbuotojai, mokiniai, jų tėveliai, VLB nariai bei Hiutenfelde ir jo apylinkėse gyvenantys lietuviai. Šv. Mišias už mirusiuosius aukojo gimnazijos kapelionas dr. Virginijus Grigutis.

Pasimeldę už amžino poilsio atgulusius artimuosius, iškilmių dalyviai susirinko prie gimnazijos kryžiaus, o vėliau kartu žygiavo į miestelio kapines. Katalikiško jaunimo grupės nariai nešė fakelus, skaitė į amžinybę iškeliavusius žmones primenančias eiles. Ant tamsoje skendinčių kapų sužibo žvakių liepsnelės.

A.D.

Visų šventųjų diena (Foto: M. D. Schmidt)
Visų šventųjų diena (Foto: M. D. Schmidt)