Kaip atrasti savo kelią? – Profesinis orientavimas

Was will, was kann ich werden? – Wege in den Beruf (Foto: Dr. G. Hoffmann, S. Haffa)
Kaip atrasti savo kelią? – Profesinis orientavimas (Foto: Dr. G. Hoffmann, S. Haffa)
Lapkričio 12 d. apie galimybes, atsiveriančias po mokyklos baigimo, 11 klasės mokinius informavo p. Sander iš Darbo agentūros. Susitikimo metu buvo pristatytos įvairios aukštosios ir neuniversitetinės aukštosios mokyklos, jų mokymo bazė ir nuostatos. Vyko įvairūs pokalbiai apie Vokietijos švietimo sistemos skirtumus atskirose federalinėse žemėse, dokumetų pateikimo tvarką ir numerus clausus taisyklės taikymą. Gimnazistai turėjo galimybę asmeniškai pabendrauti ir pasitarti su daug patirties turinčia referente. Susitikimą organizavo vyresniųjų klasių vadovė dr. Gabriele Hoffmann.

Lapkričio 14 d. vienuoliktokai su savo politikos ir ekonomikos mokytoja Sandra Haffa nuvyko į Heinricho Metzendorfo gimnaziją, esančią Bensheime, kur vyko Karjeros ir profesinio orientavimo diena.

Lapkričio 15 d. Fyrnheime (Viernheim) gimnazistai klausėsi įdomios paskaitos apie kūno kalbą ir jos svarbą ruošiantis pokalbiui su darbdaviu.

Tokie profesinio orientavimo renginiai padeda gimnazistams išmokti geriau pažinti save, formuoti tikslus ir planuoti savo ateitį.

AD