Katalikiško jaunimo grupės stovykla Odenvalde

Katalikiško jaunimo grupės stovykla Odenvalde (Foto: D. Kriščiūnienė)
Katalikiško jaunimo grupės stovykla Odenvalde (Foto: D. Kriščiūnienė)

Birželio 23–26 dienomis šv. Juozapo namuose Odenvalde vyko Vasario 16-osios gimnazijos katalikiškojo jaunimo stovyklėlė. Stovyklos metu susipažinome su palaimintojo Mykolo Giedraičio šventumo biografija. Apžvalgą apie palaimintąjį vaizdžiai pristatė 10 klasės mokinė Greta Januškaitė. Gimnazistė pabrėžė jo dvasinės pasaulėžiūros paprastumą ir artimo meilės būtinumą. Svarbiausia palaimintojo palikimo dalis – kantrus, atkaklus sekimas kenčiančiu Nukryžiuotuoju ir tyli tarnystė Dievo Bažnyčiai.

Sukalbėję rytmetinę maldą, leidomės į piligriminę kelionę po Odenvaldo kalnus, matėme seną malūną, kurio paunksnėje užkandome. Visų veiduose švietė šypsenos, gavome progą pasivaišinti gamtos gėrybėmis – ką tik prinokusiomis mėlynėmis bei saldžiomis žemuogėmis. Nepaisant nuovargio, aidėjo linksmas juokas ir tęsėsi išdaigos.

Ankstų rytą autobusu leidomės į kelionę, kurios tikslas buvo Maino upės slėnio perlas – Miltenbergas. Šis miestas garsus savo XII a. pilimi, senamiesčiu, menančiu viduramžius, bei vaizdinga prieplauka. Čia sustoja atokvėpiui į Santiago de Compostela (į Ispaniją) šv. Jokūbo keliu keliaujantys piligrimai. Apžiūrėję miesto grožybes, leidomės į kelionę laivu Maino upe. Už gražią dieną padėkojome prie švč. Mergelės Marijos Grotos vakaro maldoje. Prie laužo žaidėme įvairius žaidimus, dalinomės stovykloje patirtais įspūdžiais ir tarpusavio bendryste.

Nuoširdžiai dėkojame Vasario 16-osios gimnazijai, kapelionui dr. Virginijui Grigučiui, religijos mokytojai Dalei Kriščiūnienei, o ypač Religinės šalpos fondui už paramą stovyklai „Katalikiškojo jaunimo stovyklėlė“.

Katalikiškojo jaunimo grupė