Mokslo metų pabaigos šventė

Letzter Schultag im Schuljahr 2018/19 (Foto: A. D'Elia)
Mokslo metų pabaigos šventė (Foto: A. D’Elia)

Nepastebimai greitai prabėgo dar vieni mokslo metai. Birželio 27 d. į pamaldas Hiutenfeldo Jėzaus Širdies bažnyčioje pakvietė ir dvasinę pusiausvyrą išlaikyti linkėjo gimnazijos kapelionas dr. Virginijus Grigutis bei evangelikų kunigas Reinald Fuhr. Prie pagrindinio įėjimo susirinkusiems mokiniams gerų vasaros atostogų linkėjo ir geriausiai besimokiusius gimnazistus apdovanojo laikinai einanti direktorės pareigas pavaduotoja Irena Sattler. Mokinių mokomosios bendrovės „All!In“ nariai vadovei perdavė surinktas lėšas, kurios bus skirtos sporto aikštelės apšvietimui įrengti. Vėliau mokiniai, gavę metinius gimnazijos baigimo pažymėjimus ir atsisveikinę su draugais bei mokytojais, išskubėjo pasitikti vasaros.

2018–2019 mokslo metų geriausieji:
5 klasė: 1. Emilia Kabus, 2. Thalissa-Naemi Vierheilig, 3. Fridthjof Kurt Theo Schiffmann.
6a klasė: 1. Dana Reichel, 2. Leonie Wetzel, 3. Monika Jakubonytė.
6b klasė: 1. Lena Giffhorn, 2. Felix Baumann, 3. Christian Schlosser ir Lara Marie Urbach.
7 klasė: 1. Xenia Preis, 2. Hilard Klaus Edmund Schiffmann, 3. Leif Buchholz.
8 klasė: 1. Tom Hendrik Hörl, Victoria Jankovic, Nico Reichel ir Enrique Manuel Rodriguez Iniesta, 2. Marco Giovanniello ir Justas Vitkūnas, 3. Anastasia Schmidt ir Lea Skubella.
9 klasė: 1. Astera Kader, 2. Gintautas Guntulis ir Jana Kunt, 3. Mia Nicole Kramer.
10 klasė: 1. Benjamin Englmeier, 2. Justinas Gečas, 3. Filip Szelag.
11 klasė: 1. Vėjūnė Čemeškaitė, 2. Emily Groll, 3. Nicolas Alexandre Zeitler.
12 klasė: 1. Julia Hörl, 2. Timo Zimmermann, 3. Gabrielė Luka Ružytė.

Vasario 16-osios gimnazija visiems linki saulėtų ir turiningų vasaros atostogų! Iki pasimatymo rugpjūčio 12 d.!
A.D.

Letzter Schultag im Schuljahr 2018/19 (Foto: A. D'Elia)
Mokslo metų pabaigos šventė (Foto: A. D’Elia)