Švenčiame Lietuvos valstybės atkūrimo dieną ir gimnazijos jubiliejų

Švenčiame Lietuvos valstybės atkūrimo dieną ir gimnazijos jubiliejų (Foto: M. D. Schmidt)
Švenčiame Lietuvos valstybės atkūrimo dieną ir gimnazijos jubiliejų (Foto: M. D. Schmidt)

Vasario 15 d. Vokietijos lietuvių bendruomenė (VLB) ir Vasario 16-osios gimnazija Hiutenfelde minėjo Lietuvos valstybės atkūrimo dieną ir kartu šventė gimnazijos septyniasdešimtmetį. Renhofo pilies salėje susirinkusius akademinės renginio dalies svečius pasveikino mokyklos vadovė Rasa Weiss ir VLB pirmininkas Alfred Hermann, prieš tai buvo sugiedoti abiejų šalių himnai.

Iš saugumo konferencijos, vykusios Miunchene, atskubėjęs Lietuvos Respublikos (LR) užsienio ministras Linas Linkevičius dėkojo visoms kartoms, įkūrusioms ir puoselėjusioms Vasario 16-osios gimnaziją. Ministras už nuopelnus Lietuvai įteikė medalį užsienio lietuvių atstovui dr. Vincui Bartusevičiui.

Heseno žemės švietimo ministras prof. dr. Ralph Alexander Lorz sveikino naująją direktorę, gimnaziją vadino „regiono traukos centru“ ir „švietimo brangakmeniu“. Prof. dr. h. c. Dietmar Willoweit, buvęs Bavarijos mokslo akademijos prezidentas, pristatė istorinius įvykius, vedusius Lietuvą nepriklausomybės link. Bergštrasės apskrities viršininkas Christian Engelhardt savo kalboje akcentavo gimnazijos svarbą Bergštasės regionui ir abiejų šalių bendradarbiavimui, pabrėžė, kad gimnazija yra vieta, vienijanti kultūrą, tradicijas ir žinias. Lampertheimo miesto meras Gottfried Stoermer džiaugėsi glaudžiu, šiltu ir pagarba paremtu bendradarbiavimu su gimnazijos bendruomene. Susirinkusiuosius sveikino LR garbės konsulė Gabrielė Gylytė-Hein ir Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henke. Šventiniame renginyje dalyvavo Užsienio lietuvių departamento direktorius Marijus Gudynas, Bergštrasės apskrities viršininko pavaduotojas Heinz Klee ir kiti garbūs svečiai.

Akademinės renginio dalies metu tradiciškai įteikta stipendija, kurią 2013 metais įsteigė Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Jūratė Caspersen. „Vasario 16-osios“ vardo stipendija už aktyvią visuomeninę veiklą ir mokyklos vardo garsinimą šiais metais apdovanotas dvyliktokas Ruben W. Gimnazijos logotipo konkurso nugalėtojai – Aleksandras K. (I-oji vieta), Friedthjof Sch. (II-oji vieta) ir Hilard Sch. (III-ioji vieta) – džiaugėsi Andriaus Šmito atminimo premijomis. Direktorė dėkojo dailės mokytojai Ainai Janulionienei už puikią idėją, o anglų kalbos mokytojai Marytei Dambriūnaitei-Šmitienei – už pinigines premijas.

Puikiai pasirodė nenuilstantys Vasario 16-osios gimnazijos mokinių vokalinis ir instrumentinis ansambliai bei tautinių šokių šokėjai (vadovai Audronė ir Gintaras Ručiai). Su dar gausesniu būriu gimnazistų publiką jie linksmino ir šventinės renginio dalies metu. Šeštokai Monika Lėja P. ir Adomas K. deklamavo per lietuvių kalbos pamokas išmoktą eilėraštį apie gimtinės išskirtinumą. Akademinei renginio daliai einant į pabaigą, pianinu skambino LR garbės konsulė G. Gylytė-Hein.

Hiutenfeldo Jėzaus Kristaus Širdies vardo bažnyčioje per ekumenines pamaldas už vieningumą ir bendrystę kartu su tikinčiaisiais meldėsi katalikų kunigai dr. Virginijus Grigutis ir Antanas Karčiauskas iš Kelno bei evangelikų dvasininkas Reinald Fuhr.

Kaip ir kasmet, vakaronė vyko Hiutenfeldo bendruomenės namuose. Šventinio vakaro dalyvius linksmino garsi grupė iš Lietuvos „Biplan“. Žinoma, netrūko ir pyragų, cepelinų bei puikios šventinės nuotaikos.

AD

Sekite mus/folgen Sie uns: