Minime masinių trėmimų pradžios 80-metį

Minime masinių trėmimų pradžios 80-metį (Foto: M. Schmidt)
Minime masinių trėmimų pradžios 80-metį (Foto: M. Schmidt)

Birželio 14 d. gimnazijos bendruomenė paminėjo Gedulo ir vilties dieną. Būtent šią 1941 metų dieną prieš 80 metų prasidėjo masiniai trėmimai į Sibirą. Maždaug per savaitę iš Lietuvos buvo deportuota apie 17500 žmonių. Tremtis tapo didžiule lietuvių tautos tragedija ir netektimi.
Mūsų gimnazija šiais metais prisijungė prie Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti inicijuotos pilietinės akcijos „Gyvybės medis“. Lietuvos istorijos ir lietuvių kalbos pamokose mokiniai prisiminė Lietuvos gyventojų trėmimo istoriją, skaitė ir analizavo tremtinių atsiminimus. Ant stendo su didžiuliu Gyvybės medžio simboliu gimnazistai kabino ąžuolo lapus su savo giminaičių, nukentėjusių nuo sovietų represijų, pavardėmis ir palinkėjimais tremtiniams bei politiniams kaliniams.
Tądien prie gimnazijos kryžiaus susirinkusius minėjimo dalyvius tylos minute pagerbti žuvusiuosius pakvietė direktorė Rasa Weiß. Vienuoliktokai Noja Š., Debora A. ir Aldas S. padeklamavo tremtinės Agnietinos Mažeikaitės-Jančiauskienės sukurtą eilėraštį „Svajonė ir tikrovė“. Melina V. visiems trumpai pristatė istorinius faktus. Širdį veriančią dainą „Raudoni vakarai“ atliko devintokė Auksė O., klarnetu grojo septintokė Monika J., merginas ruošęs muzikos mokytojas Gintaras Ručys akomponavo joms gitara. Minėjimo pabaigoje gimnazistai ant simbolinio tremtinių kapo uždegė žvakeles ir padėjo jurgino žiedą.
Renginį koordinavo direktorės pavaduotoja Irena Sattler, organizavo mokytojos Dalė Kriščiūnienė ir Asta D`Elia. Gimnazistus tautiniais rūbais papuošė Audronė Ručienė. Tekstus apie istorinį Gedulo ir vilties dienos kontekstą lietuvių ir vokiečių kalbomis parengė Povilas Villuveit. Už techniką atsakingas buvo Robertas Lendraitis.

AD