Gedulo ir vilties diena

Gedulo ir vilties diena (Foto: A. D'Elia, D. Kriščiūnienė)
Gedulo ir vilties diena (Foto: A. D’Elia, D. Kriščiūnienė)

Birželio 14 d. gimnazijos bendruomenė minėjo Gedulo ir vilties dieną. Būtent šią 1941 metų dieną prasidėjo masiniai trėmimai į Sibirą. Nuo birželio 14 iki 18 dienos iš Lietuvos buvo deportuota apie 17500 žmonių. Tremtis tapo didžiule lietuvių tautos tragedija ir netektimi, pavadinta „juoduoju birželiu“.
Gimnazijos fojė nuo pat ryto stovėjo stendas, informuojantis apie to meto istorinius įvykius. Jį paruošė direktorės pavaduotoja Irena Sattler ir Lietuvos istorijos bei religijos mokytoja Dalė Kriščiūnienė. Per pirmą pamoką 12 klasės mokiniai ant šalia stovinčio stalelio uždegė žvakes ir tylos minute pagerbė ištremtuosius.
Visose klasėse mokytojai supažindino gimnazistus su Gedulo ir vilties dienos minėjimo kontekstu, mokiniai ant lapelių rašė linkėjimus vaikams, kurie kadaise kentėjo ar kenčia. Mokytoja Dalė šiuos palinkėjimus surinko ir pakabino ant skelbimų sienelės, esančios prie pagrindinio įėjimo.
Lauke, prie gimnazijos kryžiaus, susirinkusiems minėjimo dalyviams kalbą sakė gimnazijos direktorė Rasa Weiss. Ji priminė ne tik trėmimų aukas, bet ir žmones, paguldžiusius galvas kare, vykstančiame Ukrainoje, ir pakvietė tylos minute pagerbti žuvusiuosius.
Buvusio tremtinio Kazio Inčiūros eilėraštį „Gimtinė“ skaitė aštuntos klasės mokiniai Dovydas M., Gustė U. ir Adomas K. Gimnazistus paruošė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Asta D’Elia.
Aštuntokai Laura L. ir Eimantas R. dar kartą trumpai pristatė istorinius faktus ir prie kryžiaus, ant simbolinio ištremtųjų kapo, uždegė žvakeles. Tremtinių dainą „Jei ne auksinės vasaros“ atliko vienuoliktokė Emilė Ieva Š., klarnetu grojo devintokė Monika J., merginas ruošęs muzikos mokytojas Gintaras Ručys akomponavo joms gitara.
Minėjimo pabaigoje mokytoja Asta buvusiai kolegei Marytei Dambriūnaitei-Šmitienei įteikė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išleistą moksleivių konkurso rašinių ir piešinių rinktinę „Atminti – vadinasi gyventi“. Joje išspausdinti geriausi 2018–2021 m. nugalėtojų darbai, tarp jų – M. Dambriūnaitės-Šmitienės šeimos istorija.
Gimnazistus tautiniais rūbais papuošė Audronė Ručienė. Už techniką atsakingas buvo informatikos mokytojas Robertas Lendraitis. Renginį koordinavo direktorės pavaduotoja Irena Sattler.

AD

Gedulo ir vilties diena (Foto: A. D'Elia, D. Kriščiūnienė)
Gedulo ir vilties diena (Foto: A. D’Elia, D. Kriščiūnienė)
Gedulo ir vilties diena (Foto: A. D'Elia, D. Kriščiūnienė)
Gedulo ir vilties diena (Foto: A. D’Elia, D. Kriščiūnienė)
Gedulo ir vilties diena (Foto: A. D'Elia, D. Kriščiūnienė)
Gedulo ir vilties diena (Foto: A. D’Elia, D. Kriščiūnienė)
Gedulo ir vilties diena (Foto: A. D'Elia, D. Kriščiūnienė)
Gedulo ir vilties diena (Foto: A. D’Elia, D. Kriščiūnienė)
Gedulo ir vilties diena (Foto: A. D'Elia, D. Kriščiūnienė)
Gedulo ir vilties diena (Foto: A. D’Elia, D. Kriščiūnienė)