Demokratijos konferencija

Demokratiekonferenz (Foto: Thalissa, Emilia)
Demokratijos konferencija (Foto: Thalissa, Emilia)

Lapkričio 5 d., šeštadienį, Lampertheime vyko pirmoji demokratijos konferencija. Thalissa V. ir Emilia K., dvi mūsų devintokės, renginyje atstovavo Vasario 16-osios gimnazijai. Tądien vyko interaktyvios paskaitos, kurių metu klausytojai galėjo aktyviai įsitraukti į diskusijas ir užduoti rūpimus klausimus. Kartu su konferencijos dalyviais buvo sukurtas plakatas, jame meniškai pavaizduotos ir paaiškintos paskaitose aptartos temos ir problemos.
Be to, renginio dalyviai galėjo susispažinti su susivienijimo „Partnerystė ir demokratija“ veikla. Devintokių dėmesį išsyk patraukė stendai su laikraščių iškarpomis. Straipsniuose buvo kalbama apie Vasario 16-osios gimnazijoje vykusį spektaklį „Mes juk buvome draugai“ ir akciją prieš rasizmą „Race Against Racism“, kurioje aktyviai dalyvavo mūsų mokiniai. Šiuos abu renginius rėmė susivienijimas „Partnerystė ir demokratija“.

AGe

Demokratiekonferenz (Foto: Thalissa, Emilia)
Demokratijos konferencija (Foto: Thalissa, Emilia)
Demokratiekonferenz (Foto: Thalissa, Emilia)
Demokratijos konferencija (Foto: Thalissa, Emilia)
Demokratiekonferenz (Foto: Thalissa, Emilia)
Demokratijos konferencija (Foto: Thalissa, Emilia)
Demokratiekonferenz (Foto: Thalissa, Emilia)
Demokratijos konferencija (Foto: Thalissa, Emilia)