Frohe Ostern!

Velykų Sveikinimas (Foto: I. Sattler)
Velykų Sveikinimas (Foto: I. Sattler)