Joninių šventė, 2018


Joninių šventė, 2018 (Foto: M. D. Schmidt)
Joninių šventė, 2018 (Foto: M. D. Schmidt)

Saulėtą birželio 16-osios popietę gimnazijos kiemelyje, senojo ąžuolo paunksmėje, gausiai susirinkusius Joninių šventės dayvius pasveikino gimnazijos direktorė Janina Vaitkienė. Sveikinimo žodžius tarė Lampertheimo miesto meras Gottfried Stoermer, Bergštrasės apskrities viršininko pavaduotojas Heinz Klee, LR Švietimo ir mokslo ministerijos atstovė Daiva Žemgulienė, LR ambasados Vokietijoje pirmoji sekretorė Edita Razmėnaitė, Kuratorijos pirmininkė Rasa Weiss ir VLB pirmininko pavaduotojas Martynas Lipšys.

Asmenims, prisidėjusiems prie lietuvybės stiprinimo, direktorė įteikė neįprastą Vytauto Didžiojo universiteto dovaną – saują laisvos žemės. Žiūrovams savo sugebėjimus pristatė renginio „Talentas Europai“ dalyviai. Po trumpos pertraukos gimnazijos kapelionas dr. Virginijus Grigutis ir evangelikų kunigas Reinald Fuhr šventę pratęsė invokacja. ES reikalų pirmininkas Bergštrasės apskrityje Wolfgang Freudenberg įteikė Europos konkurso apdovanojimus Gabrielei Lukai Ružytei (11 kl.) ir Amy Marie Gergenreder (12 kl.). Lituanistinių centrų kuratorė užsienyje Daiva Žemgulienė nuo LR Švietimo ir mokslo ministerijos perdavė daug vertingų dovanų. Gimnaziją papuoš paveikslas su Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų veidais, o mokiniai ir mokytojai galės džiaugtis nauja kompiuterine įranga.

Šventės dalyviams direktorė pristatė 20 būsimų penktokų, kuriems klasės auklėtoja Andrea Guenther pasiūlė prie mokyklos pažaisti keletą susipažinimui tinkančių komandinių žaidimų. Po plačiašakiu ąžuolu nuotaikingą muzikinę programą, sulaukusią gausių žiūrovų plojimų, atliko gimnazijos tautinių šokių kolektyvas, vokalinis ansamblis ir orkestras (vadovai Audronė ir Gintaras Ručiai). Vėliau ilgiausios metų dienos ir trumpiausios nakties šventės šurmulys pasklido po visą Renhofo sodybą.

Po oficialios renginio dalies vyko draugiškos dabartinių ir buvusių gimnazistų krepšinio rungtynės (organizatorius Arūnas Tauras). Ne tik vaikai, bet ir suaugusieji pasipuošė vainikais iš magišką galią turinčių ir kupolėmis vadinamų gėlių bei žolynų. Vainikus su Joninių šventės dalyviais pynė bendrabučio vedėjos pavaduotoja Raimunda Jankūnienė ir matematikos mokytoja Suzanne Stoehr. Kūrybinėse dirbtuvėse „Gyvenimas – judėjimas“, kurioms vadovavo dailės mokytoja Aina Janulionienė, gimnazistai tapė paveikslus judėjimo ir Joninių papročių tema. Savo veiklą apsuptos būrio vaikų pristatė gimnazijos Lituanistinės akademijos mokytojos Dalė Kriščiūnienė ir Aušra Lorenz, o mokomoji mokinių bendrovė „All!in“ dekoravo mažųjų veidus. Gimnazijos tėvų ir rėmėjų fondas parengė dirbtuves „Širdis Lietuvai“ (organizatorė Judith Hoerl). Joninių svečiai galėjo paskanauti mokinių tėvelių dovanotų pyragų ir keptos duonos, išgerti kavos bei gaiviųjų gėrimų. Vasaros saulėgrįžos šventėje surinktos lėšos bus skirtos projektui „Judrioji mokykla“ įgyvendinti.

Vakare pilies salėje vyko koncertas „Draugai draugams“, sutemus vis dar skambėjo dainos, įsiliepsnojo didžiulis Joninių laužas, o aplink jį smagiai sukosi švenčiančiųjų ratelis.

Gimnazijos Joninų šventė – puiki proga susitikti su draugais ir pažįstamais, linksmai praleisti laiką nuostabios gamtos apsuptyje, prisiminti Joninių tradicijas ar senus mokyklos laikus.

A.D.


Joninių šventė, 2018 (Foto: M. D. Schmidt)
Joninių šventė, 2018 (Foto: M. D. Schmidt)
Sekite mus/folgen Sie uns: