Profesinis ugdymas ir studijos

Abitur und dann ? Berufliche Orientierung und Studienorientierung in der Sekundarstufe I und der Gymnasialen Oberstufe
Profesinis ugdymas ir studijos

Vienas iš mokyklos uždavinių – suteikti informacijos apie mokymosi ir profesinės karjeros galimybes, ugdyti įgūdžius, kurie ateityje padės apsispręsti renkantis tolimesnio mokymosi ar studijų vietą ir planuoti karjerą.
Profesinio orientavimo programa pradedama vykdyti viduriniojoje ir tęsiama aukštesniojoje pakopoje. 9 klasėje ir 11 klasėje (įvadiniame etape (vok. Einführungsphase)) atliekama dvi savaites trunkanti privaloma darbo praktika. 12 bei 13 klasėse (kvalifikaciniame etape (vok. Qualifikationsphase)) profesinio orientavimo programa vykdoma toliau. Vyresniųjų klasių mokiniai privalo lankytis įvairiose studijų ir karjeros mugėse bei kituose informaciją teikiančiuose renginiuose, atlikti karjeros ir savęs pažinimo testus, mokytis, kaip pateikti dokumentus, planuoti vizitus į įmones ir įstaigas, lankyti mokykloje vykstančius renginius, organizuojamus bendradarbiaujant su Darbo birža bei kitais partneriais. Dalyvavimas profesinio orientavimo renginiuose privalomas visiems atitinkamos klasės mokiniams.
Be to, vyresniųjų klasių mokiniai gali savanoriškai atlikti papildomą individualią praktiką (ją galima atlikti ir užsienyje) arba pasirinkti bandomąsias studijas universitete ar aukštojoje neuniversitetinėje mokykloje. Moksleiviai privalo savarankiškai ir atsakingai organizuoti susipažinimo su studijomis dienas. Vyresniųjų klasių vadovei turi būti pateiktas prašymas atleisti nuo pamokų, kuriame nurodyta praktikos vieta, kontaktinis asmuo ir data. Jei įmanoma, vėliau turi būti pateiktas dalyvavimą patvirtinantis pažymėjimas. Kilus klausimų, visada galima kreiptis į dr. Gabriele Hoffmann – vyresniųjų klasių vadovę (el.p. gabriele.hoffmann@litauischesgymnasium.de).

Informacija apie profesinio orientavimo renginius:
Nuo 2023-04-24 iki 2023-05-05 9 ir 11 klasių privaloma darbo praktika;
2022-11-07 Darmštato technikos universiteto informacinis renginys 10, 11 ir 12 klasėms apie MINT (matematikos, informatikos, gamtos mokslų ir technikos) studijas;
2022-11-09  Darbo biržos informacija 9, 11 ir 12 klasėms (galimos asmeninės ir papildomos konsultacijos);
2022-11-09  Badeno-Viurtembergo studijų dienos 12 ir 13 klasėms;
2022-12-01  12 klasė lankysis BASF gamykloje;
Nuo 2023-01-24 iki 2023-01-26  Studijų ir karjeros mugė „Hobit“ 11 ir 12 klasėms, vyksianti nuotoliniu būdu;  
2023-02-08 ir 2023-02-09 Dirbtuvės „Redesign YOU“ besidomintiems iš 12 ir 13 klasių;
2023-03-16 Informacinis renginys gimnazijoje apie „Vocatium“ 12 klasei;
2023-03-23 Darbas 4:0 12 klasei;
2023-04-23 „Girls‘ ir Boys‘ diena“ visiems norintiems, kurie pateiks prašymus dalyvauti;
2023-05-16 arba 2023-05-17 „Mokiniai susitinka su darbdaviais“ (profesinio orientavimo mugė „Vocatium“ 12 klasei) ;
2023-05-25 Studijų ir karjeros mugė „Hobit“ Darmštate 11 ir 12 klasėms (kontaktiniu būdu).