Žalingų įpročių ir smurto prevencija


Amy Plakat gegen-Alkohol
Amy Plakat gegen-Alkohol

Žalingų įpročių ir smurto prevencija vykdoma tuo tikslu, kad mokykla išliktų vieta, kurioje visi kartu be žalingų medžiagų (alkoholio, narkotikų, rūkalų) ir smurto mokytųsi, dirbtų ir gyventų. Be to, vaikai ir jaunuoliai mokosi atpažinti konfliktines situacijas, jas įvertinti ir išmokti dėmesingai elgtis vieni su kitais.
2006 m. mūsų gimnazijai buvo suteiktas oficialus mokyklos „Prieš rasizmą – už pilietinę drąsą“ statusas. Tokių šį statusą turinčių mokyklų yra daug, jas jungia bendras tikslas – aktyviai kovoti prieš rasizmą, diskriminaciją ir smurtą, užkirsti kelią dešiniajam ekstremizmui ir skatinti pilietinės visuomenės vystymąsi.

Schule mit Courage
Schule mit Courage

Nuo 2016–2017 m. m. gimnazijoje buvo pradėtas vykdyti „Sei.Da.Bei-V16“ projektas, pagal kurį aktyviems mokiniams už savanorišką visuomeninę veiklą įteikiami pažymėjimai.
Jau per 5-6 klasių edukacinę pažnintinę išvyką į Lindenfelsą, rengiamą pirmojo mokslo metų pusmečio metu, padedami pagrindai, stiprinantys komandos dvasios pojūtį, formuojami draugiško tarpusavio bendravimo įgūdžiai.
Dalyvaudami įvairiuose konkursuose, gimnazistai taip pat semiasi žinių apie žalingus įpročius ir smurto prevenciją. 2017– 2018 m. m. Heseno žemės mokinių trumpųjų filmų konkurse dešimtokų filmas apie pagarbą pateko į geriausių darbų penkioliktuką. Vokietijos DAK (Deutsche Angestellten-Krankenkasse) ligonių kasų surengtame plakatų konkurse alkoholio vartojimo prevencijos tema „NE gėrimui iki sąmonės netekimo“ dvyliktokės Amy-Marie Gergenreder darbas buvo paskelbtas geriausiu Bergštrasės apskrityje. Dvylikta klasė su savo sukurtu filmu apie mobingą dalyvauja Mediensurfer konkurse „31 sekundė 2018“.

Kviečiame susipažinti su 2017–2018 mokslo metų antrojo pusmečio renginiais (idėjų dirbtuvėmis, seminarais, paskaitomis) apie žalingus įpročius:

Data Tema Klasė, vieta, pastabos
2017-08-30 Idėjų dirbtuvės „Judrioji mokykla“ Mokiniai, tėvai, mokytojai
2017-11-14 Edukacinė pažnintinė išvyka į Lindenfelsą 5a, 5b, 6 klasės, Lindenfelsas
2018-01-22 Žalingų įpročių prevencija „Ar vartodamas kanapes tampi silpnas?“ 9 klasė, bendrabučio salė
2018-01-25 Alkoholio prevencija, akcija „Skaidrus stiklas“ 7 ir 8 klasės, po dvi pamokas, Vasario 16-osios gimnazija
2018-04-11 Žalingų įpročių prevencija bendradarbiaujant su Heseno žemės policija, „Trauma“  10–12 klasės, visą dieną, Vasario 16-osios gimnazija
2018-04-18 Technikos muziejus Manheimas, „Sveikatingumo diena“ 5 ir 6 klasės, Manheimas
Planuojama Žalingų įpročių prevencija, Hepenheimo sveikatos centras, „Be cigaretės“  6 ir 7 klasės, Vasario 16-osios gimnazija
Patariantieji mokytojai
(Mokyklos vadovybė, klasių vadovai, dalyko mokytojai, bendrabučio darbuotojai)
Individualūs pokalbiai-konsultacijos, ryšio užmezgimas su pagalbos jaunimui tarnyba, mokyklos psichologu, darbo birža ir t. t. 5-13 klasės, esant norui ar prireikus
2018-04-16 ir 2018-04-17 Finansinis raštingumas, skolų prevencija, Darbo gerovės asociacija (AWO-Bergstraße), „Mano mašina, mano sąskaita, mano butas. Kaip paskirstyti savo lėšas?“ 10 klasė, Vasario 16-osios gimnazija

Patariančioji mokytoja: Angela Allahyar-Parsa (angela.parsa@litauischesgymnasium.de)

Darbo grupė: Angela Allahyar-Parsa, Andrea Guenther, dr. Gabriele Hoffmann, Edmundas Jankūnas, Irena Sattler, Maria Schaefer.


JUGENDSCHUTZGESETZ
JUGENDSCHUTZGESETZ