Mokykla „Be rasizmo – už pilietinę drąsą“

Schule mit Courage

2006 m. Vasario 16-osios gimnazijai buvo suteiktas oficialus mokyklos „Be rasizmo – už pilietinę drąsą“ statusas. Gimnazija prisijungė prie mokyklų, aktyviai kovojančių prieš diskriminaciją, mobingą ir smurtą, bandančių užkirsti kelią dešiniajam ekstremizmui ir skatinančių pilietiškos visuomenės vystymąsi, tinklo.
Anuomet jam priklausė apie 500 mokyklų, o šiandien į projektą įsijungė daugiau nei 2000 mokyklų iš visos Europos. Aktyvūs šio tinklo nariai reguliariai vykstančiuose bendruose renginiuose keičiasi informacija ir ieško idėjų, kurias galėtų įgyvendinti savo mokyklose.
Narių įsipareigojimai
• Sieksiu, kad pagrindiniu mokyklos uždaviniu taptų tvarių ir ilgalaikių projektų, veiklos ir iniciatyvų, skirtų kovai su diskriminacija, ypač rasizmu, kūrimas.
• Jei mano mokykloje bus smurtaujama, sakomi diskriminacinio pobūdžio žodžiai ar atliekami diskriminaciniai veiksmai, aš jiems prieštarausiu, stengsiuosi atvirai aptarti problemą ir rasti bendrą būdą, kaip ateityje galėtume gerbti vieni kitus.
• Esu pasiryžęs kartą per metus savo mokykloje vykdyti projektą diskriminacijos tema, kad galėčiau imtis ilgalaikių veiksmų prieš visų formų diskriminaciją, ypač rasizmą.

Daugiau informacijos galite gauti iš dr. Gabriele Hoffmann (gabriele.hoffmann@litauischesgymnasium.de)