Gabių mokinių ugdymas

Begabungsförderung
Gabių mokinių ugdymas

Nedidelis mokinių skaičius klasėse, šeimyniška atmosfera, grindžiama empatija ir tolerancija, ilgametė darbo su įvairių gabumų ir tautybių mokiniais patirtis – puikios sąlygos Vasario 16-osios gimnazijoje ugdyti gabius mokinius.
2010 m. mūsų gimnazija įgijo Heseno žemės švietimo ministerijos Gabių vaikų ugdymo sertifikatą. Šis sertifikatas patvirtina mokyklos pedagogų gebėjimą laiku identifikuoti ir nuosekliai rūpintis gabių vaikų ugdymu, pagal individualius poreikius pasitelkiant švietimo skyriaus ar kitų švietimo bei mokslo institucijų teikiamą kvalifikuotą pagalbą.
Heseno žemės švietimo ministerijos gabių vaikų ugdymo sertifikatas suteikiamas mokyklai, sukūrusiai gabių vaikų ugdymo koncepciją – integralią mokymo programos dalį, išugdžiusiai pedagogų gabių vaikų identifikavimo kompetenciją, pasiruošusiai sudaryti individualizuotus mokymo ar ugdymo planus, konsultuoti šių vaikų tėvus, plėsti regioninį bendradarbiavimą.
Nuo 2015 m. mūsų gimnazija kartu su Bavarijos, Heseno ir Saksonijos žemių mokyklomis bendradarbiauja ir keičiasi gerąja patirtimi gabių mokinių ugdymo srityje (ypač glaudžiai dirba su Diurerio gimnazija iš Niurnbergo ir Gėtės gimnazija iš Auerbacho (Vogtlando) – mokyklomis partnerėmis). Gimnazijoje nuolat keliama pedagoginio personalo kvalifikacija šia tema bei kruopščiai dokumentuojami ir reguliariai įvertinami naudojami metodai, išbandomi nauji.
Šiuo metu du gimnazijos mokytojai dalyvauja projekte „Karg Campus Hessen“, mokosi įvairių gabių mokinių atpažinimo metodų ir kaip padėti mokiniams vystyti savo gabumus. Pasibaigus mokymams, pedagogai gebės profesionaliai atpažinti ir konsultuoti gabius bei talentingus mokinius.
Gabių mokinių ugdymas praplečia mokyklos teikiamas galimybes ir suteikia pirmenybę individualizuotam ugdymui. Visiems gimnazistams (nepriklausomai nuo gabumo lygio) jis suteiks galimybę atskleisti savo talentus ir tapti kūrybingomis asmenybėmis. Mokiniai skatinami dalyvauti įvairiuose būreliuose, kalbų kursuose, kūrybinėse dirbtuvėse, simuliaciniuose žaidimuose, projektuose, mainų programose, olimpiadose, konkursuose, simpoziumuose, konferencijose ir t.t.
Atsakingi už gabių mokinių ugdymą mokytojai
Dr. Gabriele Hoffmann gabriele.hoffmann@litauischesgymnasium.de
Dr. Angela Maximini angela.maximini@litauischesgymnasium.de
Povilas Villuveit povilas.villuveit@litauischesgymnasium.de