Medijų ir informacinis raštingumas

Skaitmeninės medijos vis stipriau įsitvirtina mūsų kasdienybėje, todėl medijų ir informacinis raštingumas tampa vis reikšmingesnis. Jauni žmonės privalo išmokti atrinkti, adekvačiai vertinti ir atsakingai naudoti gausią naujausių technologijų informaciją, žinoti, kokie pavojai tyko virtualioje erdvėje.
Medijų ir informacinis raštingumas – neatsiejama ugdymo proceso dalis. Svarbu ne tik atsakingai elgtis su informacinėmis technologijomis, bet ir apdairiai jas integruoti į pamokas, išbandant naujus mokymo būdus ir mokymosi formas.
Dalį medijų ir informacinio raštingumo žinių 7, 8 ir 9 klasių mokiniai įgyja per informatikos pamokas. LEGO Mindstorms ir programavimo būrelių užsiėmimuose gimnazistai turi galimybę jas pagilinti.
Žemesnėse klasėse vykdoma akcija „Be mobiliojo telefono“. Mokiniai iki pamokų pabaigos išjungia savo mobiliuosius telefonus, taip mažieji gimnazistai skatinami atsakingiau elgtis su mobiliojo ryšio priemonėmis.
Mūsų gimnazijos moderniame informatikos kabinete esantys elektroniniai prietaisai –planšetiniai kompiuteriai, du 3D spausdintuvai ir filmavimo įranga – paįvairina mokymo ir mokymosi procesus. Profesinę žiniasklaidos sritį profesinio orientavimo ir karjeros planavimo renginiuose pristato išorės ekspertai.
Nuo 2018 m. spalio mėnesio gimnazijoje ir šalia esančiame bendrabutyje įrengtas šviesolaidinis interneto ryšys.
Be to, baigėsi lentų, ant kurių buvo rašoma kreida, era. Visose klasėse įrengtos išmaniosios lentos. Gimnazijos Tėvų fondas į šią naujovę investavo 20 000 eurų.
Koronaviruso sukelta pandemija pareikalavo naujų mokymo ir mokymosi galimybių ir paspartino skaitmeninimą. Sukurta nuotolinio mokymosi platforma Moodle, atsirado NIS – elektroninio dienyno sistema. Be to, kiekvienas mokinys ir mokytojas turi gimnazijos elektroninio pašto adresą.
Kad žemesniųjų klasių mokiniai išmoktų susidoroti su naujų skaitmeninių mokymosi formų iššūkiais, 5 ir 6 klasėse buvo įvestas naujas mokomasis dalykas – EDL (įvadas į skaitmeninį mokymąsi). Čia mokoma naudotis el. paštu, „Google” disku ir Moodle mokymosi platforma.
Visiems 11 klasės mokiniams planuojama įrengti mokymuisi skirtus kompiuterius.
Dalyvaudami įvairiuose konkursuose ir projektuose, gimnazistai įtvirtina informacinių technologijų žinias ir įgūdžius, turi galimybę juos praktiškai pritaikyti. Gimnazistai reguliariai dalyvauja Heseno žemės mokinių trumpųjų filmų konkurse „Mano mokymasis. Tu režisuoji“, jų darbai būna puikiai įvertinti.
Ruošdamiesi laikyti vokiečių kalbos ir anglų kalbos brandos egzaminus, gimnazistai privalo išmokti analizuoti filmus, nes to reikalaujama Heseno žemės mokymo programoje.