Tėvų komitetas

Vasario 16 gimnazijos tėvų komiteto valdyba buvo 2 metams naujai išrinkta 2019 m. rugsėjo mėnesį.
Nuo 2020 m. liepos mėn.tėvų komiteto valdybą sudaro Evi Hahl, laikinai einanti tėvų komiteto pirmininkės pareigas, bei Silke Schiffmann, raštvedė.
Jei turite klausimų, patarimų ar idėjų bet kuriuo metu galite kreiptis į tėvų komitetą adresu: seb@litauischesgymnasium.de. Jeigu klausimas skubus, laiškai yra persiunčiami tiesiogiai atitinkamos klasės tėvų atstovams, kad būtų užgarantuotas greitas atsakymas į Jūsų užklausimą.
Tėvų komitetas prieš Koronos pandemiją reguliariai kas 6 savaitės susitikdavo su mokyklos vadovais bei mokytojais, kurie norėdavo dalyvauti. Susitikimuose buvo aptariamos aktualios temos iš mokyklos kasdienybės.
Šiuo Koronos pandemijos metu bandome susitikti videokonferencijų būdu.

Vasario16 gimnazijos tėvų komitetas

Tėvų taryba 2020-2021 m.m.
5 klasė Bisbardi Evangelia Urbach Lilli
6 klasė Kristin Schwartz Mike Schübel
7 klasė Silke Schiffmann Hoffmann Irina
8 klasė Hahl Evi Weiß Stefanie
9 klasė Sylke Vogel Rolandas Slanciauskas
10 klasė Swetlana Benz Michael Bugert
11A klasė Biray Bülbül-Aliji Monestario Reda
11B klasė Kamuff Ivonne
12 klasė Jana Mayer
13 klasė Marcus Weidenauer Michael Zeitler