Tėvų komitetas

2021 m. rugsėjo mėnesį 2 metams buvo naujai išrinkta Vasario 16-osios gimnazijos Tėvų komiteto valdyba.
Nuo 2021 m. rugsėjo 21 d. Tėvų komiteto valdybą sudaro šie nariai: pirmininkė Evi Hahl, pavaduotoja Stefanie Weiß bei sekretorė Silke Schiffmann.
Jei turite klausimų, patarimų ar idėjų, bet kuriuo metu galite kreiptis į Tėvų komiteto valdybą (seb@litauischesgymnasium.de). Jeigu klausimas skubus ir reikalauja greito atsakymo, Jūsų žinutė bus tiesiogiai persiunčiama atitinkamos klasės Tėvų komiteto atstovams.
Tėvų komitetas renkasi reguliariai (kas 6 savaites) kontaktiniu ar nuotoliniu būdu su mokyklos vadovais bei susitikimuose norinčiais dalyvauti mokytojais. Susitikimuose aptariamos aktualios temos iš mokyklos kasdienybės.
Vasario 16-osios gimnazijos tėvų komitetas

Tėvų komitetas 2022-2023 m.:
Klasse 5 – Stefanie Weiß, Marcus Weidenauer
Klasse 6 – Heike Jaenicke, Thomas Mauser
Klasse 7 – Andreas Urbach, Theo Neider
Klasse 8 – Rita Steinhauer, Mike Schübel
Klasse 9 – Silke Schiffmann Gabi Kabus
Klasse 10 – Evi Hahl, Stefanie Weiß
Klasse 11 – Rolandas Slanciauskas, Jutta Bowers
Klasse 12 – Michael Bugert, Judith Hörl
Klasse 13 – Biray Bülbül-Aliji, Reda Monasterio