Tikslai ir uždaviniai

Vasario 16-osios gimnazija – tai unikali, dvikalbė mokykla, kuriai 1999 metais buvo suteiktas valstybės pripažintos, privačios gimnazijos statusas. Lietuvių kilmės mokinių gretas kasmet papildo ir vokiečiai moksleiviai, o valstybės pripažintas brandos atestatas atveria absolventams kelius į Europos ir pasaulio universitetus bei aukštąsias mokyklas. Gimnazija ypač išsiskiria savo šeimyniška ir draugiška atmosfera, tarptautiniu profiliu bei itin palankiomis sąlygomis mažose klasėse greitai ir efektyviai įsisavinti žinias.

Lietuviškos tradicijos ir europietiška dvasia

Keičiantis istorinėms aplinkybėms, keitėsi ir Vasario 16-osios gimnazijos profilis, tačiau jos tikslas visuomet buvo ir lieka tas pats – suteikti Vakarų Europoje gyvenantiems lietuvių kilmės vaikams sąlygas išsaugoti lietuvišką tapatybę, auklėti juos krikščioniška ir europietiška dvasia, puoselėti lietuvių kalbą ir tradicijas bei neblėstančio mokinių ir mokytojų entuziazmo dėka garsinti Lietuvos vardą ir populiarinti jos kultūrą Vokietijoje ir visoje Europoje.

Senosios vertybės ir šiuolaikinės iniciatyvos

Ilgą laiką tarnavusi kaip prieglobstis ir lietuvybės židinys Antrojo pasaulinio karo po pasaulį išblaškytiems vaikams, šiandien Vasario 16-osios gimnazija – puikus senųjų vertybių ir šiuolaikiškų iniciatyvų harmonijos pavyzdys. Tai unikali mokykla, nes ji – moderni, koja kojon žengianti su sparčiai augančiais šiuolaikinio jaunimo žinių poreikiais, mokslo ir technologijų naujovėmis bei drąsiai žvelgianti ateitin; kartu iš išsaugotų vertybių, didžiulės simbolinės vertės bei turtingos savo istorijos išminties besisemianti, savo tradicijas gerbianti mokykla.

Lietuvių kultūros ir informacijos centras Europos širdyje

Vasario 16-osios gimnazija – tai ne tik Lietuvai ir visiems vakarų Europos lietuviams svarbi mokymo įstaiga, tačiau ir neįkainuojamą vertę turintis lietuvių kultūros ir informacijos centras. Hiutenfeldo Romuvos sodyba, kurioje stovi gimnazijos klasių pastatai ir mokinių bendrabučiai bei Rennhofo pilis, kurioje įrengta biblioteka, muzikos klasės, didžioji salė, koplyčia bei lietuviška fotogalerija jau šeštą dešimtmetį suburia lietuvius iš viso pasaulio įvairiomis progomis, tuo įsitvirtindama kaip faktinis lietuvių centras Europoje. Kuriantis naujoms ir savo veiklą suaktyvinant jau egzistuojančioms Vokietijos lietuvių organizacijoms, Hiutenfeldas tampa susitikimo vieta aukšto rango Lietuvos ir Vokietijos politikams ir diplomatams, o taip pat ir kultūros bei meno atstovams iš viso pasaulio.