Steigėjas

Gimnazijos Kuratorija

Vasario 16-osios gimnazijos kuratorija yra aukščiausioji Vasario 16-osios gimnazijos valdymo institucija.

Pagal kuratorijos statutą, Vasario 16-osios gimnazijos kuratorijos narius skiria įvairios organizacijos, remiančios gimnaziją arba istoriškai parėmusios gimnaziją. Šiuo metu kuratoriją sudaro 12 narių:

  • Vokietijos Lietuvių Bendruomenės (VLB) tarybos atstovai: Mindaugas Jacinevičius, Martin Lipschis, Tomas Bartusevičius, Aidas Palubinskas, Edith Weiß.
  • VLB valdybos atstovas: Marija Dambriunas-Schmidt
  • Vasario 16-osios  gimnazijos  direktorė: Rasa Weiß
  • Lietuvių katalikų sielovados atstovas: Kun. Vidas Vaitiekūnas
  • Lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčios atstovas: nėra
  • Pasaulio Bietuvių Bendruomenės (PLB) atstovė: Jūratė Caspersen
  • Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovės: Rita Subačiūtė, Virginija Rinkevičienė

Kuratorijos valdybą šiuo metu sudaro Martin Lipschis (pirmininkas), Virginija Rinkevičienė (pavaduotoja) ir Rasa Weiß (pavaduotoja).

Kuratorija (Foto: A. Palubinskas)
Kuratorija (Foto: A. Palubinskas)

Adresas:
Vasario 16-osios gimnazijos kuratorija
Lorscher Str. 1
D-68623 Lampertheim-Hüttenfeld

El.paštas: kuratorium@litauischesgymnasium.de


Vieši pranešimai

Kuratorijos pranešimas, 2019 žiema (PDF)
PLB XVI Seimo rezoliucija dėl V16 gimnazijos
Viešas pranešimas, Kuratorija, 2018 ruduo (PDF, naujas puslapis)
Viešas pranešimas, Kuratorija, 2018 pavasaris (PDF, naujas puslapis)
Viešas pranešimas, Kuratorija, 2017 ruduo (PDF, naujas puslapis)


Kuratorijos įstatai

Vasario 16-osios gimnazijos Kuratorijos e. V. įstatai (nuo 2015.12.15, naujas langas, PDF)